ČSN EN ISO 3450 (278150) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce - Brzdové soustavy strojů na kolovém podvozku s pneumatikami - Soustavy, požadavky a zkušební postupy

ČSN EN ISO 3450 Stroje pro zemní práce - Brzdové soustavy strojů na kolovém podvozku s pneumatikami - Soustavy, požadavky a zkušební postupy
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma stanoví minimální technická a zkušební kritéria pro brzdové soustavy strojů pro zemní práce pracující na staveništích nebo pohybující se po veřejných komunikacích za účelem jednotného určování brzdných schopností těchto strojů. Tato mezinárodní norma se vztahuje na soustavy pro provozní brzdění, nouzové brzdění a parkovací brzdění a na odlehčovací brzdy (retardéry).
Tato mezinárodní norma platí pro následující druhy strojů s vlastním pohonem a na kolovém podvozku s pneumatikami: nakladače, traktory, grejdry, rýpadlo-nakladače, traktorové skrejpry, lopatová rýpadla a dampry; jejich definice jsou uvedeny v ISO 6165.
Tato norma řeší veškerá významná nebezpečí, nebezpečné situace a události relevantní pro brzdové soustavy, když jsou používány podle svého určení a za podmínek, které předpokládá výrobce. V této normě jsou specifikována příslušná technická opatření k odstranění nebo snížení rizik vznikajících z významných nebezpečí.

Označení ČSN EN ISO 3450 (278150)
Katalogové číslo 82937
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 2009
Datum účinnosti 1. 4. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963829371
Norma byla zrušena k 1. 8. 2012
a nahrazena ČSN EN ISO 3450 (278150)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 3450 (278150) z října 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)