ČSN EN 28651-2 (369187) Zrušená norma

Systémy zpracování informací. Počítačová grafika. Jazykové spojení jádra grafického systému (GKS). Část 2: PASCAL

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Oznámení o schválení EN 28651-2 Systémy zpracování informací. Počítačová grafika. Jazykové spojení jádra grafického systému (GKS) Část 2: Pascal byla schválena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k přímému používání jako Česká norma ČSN EN 28651-2 bez jakýchkoliv modifikací. Žádný jiný text norma neobsahuje. ČSN EN 28651-2 (36 9187) byla vydána v únoru 1994.

Označení ČSN EN 28651-2 (369187)
Katalogové číslo 16108
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 2. 1994
Datum účinnosti 1. 3. 1994
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 2 strany formátu A4
EAN kód 8590963161082
Norma byla zrušena k 1. 7. 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)