ČSN IEC 596 (356570) Zrušená norma

Definice termínů z oboru zkušebních metod pro polovodičové detektory a scintilační detekční jednotky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 596:1978 a zavádí HD 396 S1, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 596. Jde v podstatě o názvoslovnou normu, která obsahuje české názvosloví a české definice u cca 50 hesel. [V závorkách na konci definice je uvedeno, z které mezinárodní normy čerpá.] Z hygienického hlediska mají význam zejména tyto: Čl.4.1 Detektor (ionizujícího záření): Funkční celek nebo látka, kterou se energie ionizujícího záření převádí buď přímo nebo na elektrický signál nebo jinou odezvu, vhodnou pro měření jedné nebo více veličin dopadajícího ionizujícího záření (IEV 391-08-01). Čl.4.2 Scintilační detektor: Detektor ionizujícího záření tvořený scintilátorem a optickým spojením s fotocitlivým zařízením (např. jedním nebo více fotoelektrickými násobiči) buď přímo, nebo pomocí světlovodiče (IEV 391-08-01, IEV 391-06-07). Čl.4.3 Ionizační detektor: Detektor ionizujícího záření, jehož funkce je založena na měření ionizace v citlivém objemu detektoru. Čl.4.4 Polovodičový detektor: Detektor ionizujícího záření, v němž se využívá elektrického pole ke sběru volných nosičů nábojů, vzniklých působením ionizujícího záření v materiálu (IEV 391-08-13). ČSN IEC 596 (35 6570) byla vydána v únoru 1994.

Označení ČSN IEC 596 (356570)
Katalogové číslo 15899
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1994
Datum účinnosti 1. 3. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963158990
Norma byla zrušena k 1. 2. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)