Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 01.040.17 - Metrologie a měření. Fyzikální jevy (názvosloví)

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
83031 TNI 01 0115 (010115) - únor 2009
Mezinárodní metrologický slovník - Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)
770 Kč vč. DPH
86808 ČSN ISO 2041 (011400) - říjen 2010 aktuální vydání
Vibrace, rázy a monitorování stavu - Slovník
570 Kč vč. DPH
92705 ČSN ISO 13372 (011470) - duben 2013 aktuální vydání
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Slovník
340 Kč vč. DPH
75578 ČSN ISO 15261 (011471) - duben 2006
Systémy generující vibrace a rázy - Slovník
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd. 1 7.17t


405 Kč vč. DPH
92204 ČSN ISO 14839-1 +Amd. 1 (011482) - duben 2014
Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 1: Slovník
350 Kč vč. DPH
28680 ČSN ISO 7574-1 (011614) - květen 1993
Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 1: Všeobecné zásady a definice
125 Kč vč. DPH
59783 ČSN EN ISO 14660-1 (014121) - říjen 2000
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Geometrické prvky - Část 1: Všeobecné termíny a definice
190 Kč vč. DPH
59784 ČSN EN ISO 14660-2 (014121) - říjen 2000
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Geometrické prvky - Část 2: Zjištěná střední čára válce a kužele, zjištěná střední plocha, místní rozměr zjištěného prvku
230 Kč vč. DPH
89675 ČSN EN ISO 12780-1 (014140) - prosinec 2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přímost - Část 1: Slovník a parametry přímosti
230 Kč vč. DPH
89677 ČSN EN ISO 12781-1 (014146) - prosinec 2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rovinnost - Část 1: Slovník a parametry rovinnosti
230 Kč vč. DPH
89673 ČSN EN ISO 12181-1 (014151) - prosinec 2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kruhovitost - Část 1: Slovník a parametry kruhovitosti
230 Kč vč. DPH
89671 ČSN EN ISO 12180-1 (014156) - prosinec 2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Válcovitost - Část 1: Slovník a parametry válcovitosti
230 Kč vč. DPH
24202 ČSN 01 4275 (014275) - září 1981
Základní pravidla zaměnitelnosti. Kužele a kuželová spojení. Pojmy a definice
440 Kč vč. DPH
59525 ČSN EN ISO 8785 (014456) - srpen 2000
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Nedokonalosti povrchu - Termíny, definice a parametry
340 Kč vč. DPH
81539 ČSN EN ISO 8062-1 (014460) - září 2008 aktuální vydání
Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 1: Slovník
340 Kč vč. DPH
25293 ČSN 17 7001 (177001) - březen 1987
Názvosloví vah, vážících zařízení a závaží
550 Kč vč. DPH
1993 ČSN 25 1010 (251010) - únor 1974
Měření délek. Názvosloví z oboru měření délek a úhlů
770 Kč vč. DPH
62758 ČSN EN ISO 10360-1 (252011) - září 2001
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 1: Slovník
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.03t


460 Kč vč. DPH
25896 ČSN 25 4702 (254702) - leden 1984
Přístroje na měření ozubených kol. Označení a názvosloví
125 Kč vč. DPH
19808 ČSN EN 472 (257010) - červenec 1996
Měřidla tlaku. Terminologie
230 Kč vč. DPH
16673 ČSN EN 24006 (257701) - únor 1995
Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech. Terminologie
550 Kč vč. DPH
25934 ČSN 25 8005 (258005) - srpen 1988
Názvosloví z oboru měření teploty
440 Kč vč. DPH
59382 ČSN EN 12830 (258350) - srpen 2000
Přístroje pro záznam teploty při přepravě, skladování a distribuci zchlazených, zmrazených, hluboko zmrazených/rychle zmrazených potravin a zmrzliny - Zkoušky, provedení, použitelnost
230 Kč vč. DPH
89956 ČSN EN ISO 772 (259300) - únor 2012 aktuální vydání
Hydrometrická měření - Terminologie
990 Kč vč. DPH
58014 ČSN IEC 50(321) (330050) - březen 2000
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 321: Přístrojové transformátory
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
60301 ČSN IEC 50(801) (330050) - únor 2001 aktuální vydání
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 801: Akustika a elektroakustika
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
1 350 Kč vč. DPH
58550 ČSN IEC 60050-121 (330050) - říjen 2000
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 121: Elektromagnetismus
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.03t, A2 10.10tNorma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
1 820 Kč vč. DPH
71346 ČSN IEC 60050-131 (330050) - leden 2005
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 131: Teorie obvodů
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.11t, A2 9.14t


2 080 Kč vč. DPH
66756 ČSN IEC 60050-300 (330050) - červenec 2003
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje - Část 311: Všeobecné termíny měření - Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření - Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů - Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.17t, A2 11.17t


1 680 Kč vč. DPH
90321 ČSN IEC 60050-802 (330050) - květen 2012
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 802: Ultrazvuk
350 Kč vč. DPH
94797 ČSN EN 60469 (356299) - únor 2014
Přechody, pulzy a souvisící tvary vln - Termíny, definice a algoritmy
570 Kč vč. DPH
77819 ČSN EN 14255-4 (360036) - červen 2007
Měření a hodnocení osobních dávek při vystavení inkoherentnímu optickému záření - Část 4: Terminologie a veličiny používané při měření dávek-UV, viditelného a infračerveného záření
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
95122 ČSN EN 10049 (422001) - duben 2014 aktuální vydání
Měření průměrné aritmetické úchylky profilu drsnosti Ra a počtu vrcholů RPc plochých kovových výrobků
230 Kč vč. DPH
73453 ČSN EN ISO 8655-1 (704255) - červenec 2005 aktuální vydání
Pístové objemové odměrné přístroje - Část 1: Termíny, všeobecné požadavky a doporučení pro uživatele
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 8.09t


250 Kč vč. DPH
32008 ČSN 99 0151 (990151) - červen 1989
Kalibry. Názvy a definice
125 Kč vč. DPH