ICS 01.040.17 - Metrologie a měření. Fyzikální jevy (názvosloví)

TNI 01 0115 (010115) - únor 2009

Mezinárodní metrologický slovník - Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)

770 Kč

ČSN ISO 2041 (011400) - duben 2020 nové vydání

Vibrace, rázy a monitorování stavu - Slovník

550 Kč

ČSN ISO 13372 (011470) - duben 2013 aktuální vydání

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Slovník

340 Kč

ČSN ISO 15261 (011471) - duben 2006

Systémy generující vibrace a rázy - Slovník

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 7.17t

405 Kč

ČSN ISO 14839-1 +Amd. 1 (011482) - duben 2014

Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 1: Slovník

350 Kč

ČSN ISO 7574-1 (011614) - květen 1993

Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 1: Všeobecné zásady a definice

125 Kč

ČSN EN ISO 12780-1 (014140) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přímost - Část 1: Slovník a parametry přímosti

230 Kč

ČSN EN ISO 12781-1 (014146) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rovinnost - Část 1: Slovník a parametry rovinnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 12181-1 (014151) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kruhovitost - Část 1: Slovník a parametry kruhovitosti

230 Kč

ČSN EN ISO 12180-1 (014156) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Válcovitost - Část 1: Slovník a parametry válcovitosti

230 Kč

ČSN 01 4275 (014275) - září 1981

Základní pravidla zaměnitelnosti. Kužele a kuželová spojení. Pojmy a definice

440 Kč

ČSN EN ISO 25178-73 (014451) - prosinec 2019

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 73: Termíny a definice pro povrchové vady na ztělesněných mírách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8785 (014456) - srpen 2000

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Nedokonalosti povrchu - Termíny, definice a parametry

340 Kč

ČSN EN ISO 8062-1 (014460) - září 2008 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 1: Slovník

340 Kč

ČSN 17 7001 (177001) - březen 1987

Názvosloví vah, vážících zařízení a závaží

550 Kč

ČSN 25 1010 (251010) - únor 1974

Měření délek. Názvosloví z oboru měření délek a úhlů

770 Kč

ČSN EN ISO 10360-1 (252011) - září 2001

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 1: Slovník

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.03t

460 Kč

ČSN 25 4702 (254702) - leden 1984

Přístroje na měření ozubených kol. Označení a názvosloví

125 Kč

ČSN EN 472 (257010) - červenec 1996

Měřidla tlaku. Terminologie

230 Kč

ČSN EN 24006 (257701) - únor 1995

Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech. Terminologie

550 Kč

ČSN 25 8005 (258005) - srpen 1988

Názvosloví z oboru měření teploty

440 Kč

ČSN EN ISO 772 (259300) - únor 2012 aktuální vydání

Hydrometrická měření - Terminologie

990 Kč

ČSN IEC 50(321) (330050) - březen 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 321: Přístrojové transformátory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN IEC 50(801) (330050) - únor 2001 aktuální vydání

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 801: Akustika a elektroakustika

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 815 Kč

ČSN IEC 60050-121 (330050) - říjen 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 121: Elektromagnetismus

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.03t, A2 10.10t, A3 7.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 225 Kč

ČSN IEC 60050-131 (330050) - leden 2005

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 131: Teorie obvodů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.11t, A2 9.14t, A3 4.20t

2 475 Kč

ČSN IEC 60050-300 (330050) - červenec 2003

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje - Část 311: Všeobecné termíny měření - Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření - Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů - Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.17t, A2 11.17t, A3 5.18t

2 065 Kč

ČSN IEC 60050-802 (330050) - květen 2012

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 802: Ultrazvuk

350 Kč

ČSN EN 60469 (356299) - únor 2014

Přechody, pulzy a souvisící tvary vln - Termíny, definice a algoritmy

570 Kč

ČSN EN 14255-4 (360036) - červen 2007

Měření a hodnocení osobních dávek při vystavení inkoherentnímu optickému záření - Část 4: Terminologie a veličiny používané při měření dávek-UV, viditelného a infračerveného záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 62933-1 (364500) - listopad 2018

Systémy pro akumulaci elektrické energie (EES) - Část 1: Terminologický slovník

350 Kč

ČSN EN 10049 (422001) - duben 2014 aktuální vydání

Měření průměrné aritmetické úchylky profilu drsnosti Ra a počtu vrcholů RPc plochých kovových výrobků

230 Kč

ČSN EN ISO 8655-1 (704255) - červenec 2005 aktuální vydání

Pístové objemové odměrné přístroje - Část 1: Termíny, všeobecné požadavky a doporučení pro uživatele

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.09t

250 Kč

ČSN 99 0151 (990151) - červen 1989

Kalibry. Názvy a definice

125 Kč