ČSN EN 267 (075857) Zrušená norma

Rozprašovací hořáky na kapalná paliva v monoblokovém provedení. Zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 267:1991. Tato evropská norma stanoví zkušební metody používané ve zkušebních organizacích při provádění zkoušek rozprašovacích hořáků na kapalná paliva v monoblokovém provedení se spotřebou paliva <= 100 kg.h-1 o viskozitě (5,5±0,5) mm2.s-1 při 20 °C. Jsou (poměrně rozsáhle) normalizovány systém třídění, termíny a definice, a konečně požadavky. Dále (poněkud stručněji) požadavky na zkoušky a návod k obsluze. V přílohách A až D jsou pak podrobnější návody k některým stanovením (nespálené uhlovodíky, nitrosní plyny apod.) Za pozornost stojí v kap. 5 "Požadavky" normalizované koncentrace CO a NOx. Podle čl.5.3.1 nesmí koncentrace CO v suchých spalinách převýšit 100 ppm, při použití přepočítávacích faktorů v příloze D. Dále, podle čl.5.3.2 nesmí koncentrace NOx v suchých spalinách převýšit 150 ppm, při použití přepočítávacích faktorů v příloze D. ČSN EN 267 (07 5857) byla vydána v únoru 1994.

Označení ČSN EN 267 (075857)
Katalogové číslo 15308
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 1994
Datum účinnosti 1. 3. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963153087
Norma byla zrušena k 1. 6. 2000
a nahrazena ČSN EN 267 (075857)