ICS 27.060.10 - Hořáky na tekutá a tuhá paliva

ČSN 06 1355 (061355) - prosinec 1985

Odpařovací hořáky na topnou naftu. Technické požadavky. Zkoušení

190 Kč

ČSN 07 5851 (075851) - duben 1973

Hořáky na kapalná paliva s ručním ovládáním

230 Kč

ČSN EN 226 (075855) - leden 1993

Rozprašovací hořáky na topné oleje. Rozměry pro připojení hořáků k vyvíječům tepla

125 Kč

ČSN EN 225-1 (075856) - duben 2008

Rozprašovací hořáky na kapalná paliva - Čerpadla a pohony pro hořáky na kapalná paliva - Připojovací rozměry - Část 1: Čerpadla pro hořáky na kapalná paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 225-2 (075856) - duben 2008

Rozprašovací hořáky na kapalná paliva - Čerpadla a pohony pro hořáky na kapalná paliva - Připojovací rozměry - Část 2: Pohony pro hořáky na kapalná paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 267 (075857) - červenec 2020 nové vydání

Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 267 +A1 (075857) - duben 2012

Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 31. lednu 2023 (zobrazit náhrady).

622 Kč

ČSN EN ISO 23553-1 (075870) - leden 2015 aktuální vydání

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva - Zvláštní požadavky - Část 1: Automatické a poloautomatické uzavírací armatury

440 Kč

ČSN EN 293 (075880) - říjen 1994

Trysky na kapalná paliva s tlakovým rozprašováním. Základní požadavky. Zkoušení

230 Kč

ČSN EN 299 (075881) - březen 2010 aktuální vydání

Trysky na kapalná paliva s tlakovým rozprašováním - Stanovení úhlů a charakteristik rozprašování

190 Kč

ČSN EN 12514-1 (075890) - srpen 2001 aktuální vydání

Olejové hospodářství pro hořáky na kapalná paliva - Část 1: Požadavky na bezpečnost a zkoušení - Konstrukční části, palivová čerpadla, řídicí a zabezpečovací přístroje, palivové nádrže

340 Kč

ČSN EN 12514-2 (075890) - srpen 2001 aktuální vydání

Olejové hospodářství pro hořáky na kapalná paliva - Část 2: Požadavky na bezpečnost a zkoušení - Konstrukční části, uzavírací armatury, palivové rozvody, filtry, odvzdušňovací zařízení a měřidla

230 Kč

ČSN EN ISO 6806 (635421) - prosinec 2017 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami k olejovým hořákům - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč