ČSN ISO 129-1 (013130) Zrušená norma

Technické výkresy - Kótování a tolerování - Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN ISO 129-1 Technické výkresy - Kótování a tolerování - Část 1: Všeobecná ustanovení
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 129-1:2004. První část normy stanoví společná pravidla a metody kótování a předepisování mezních úchylek na všech druzích technických výkresů.

Označení ČSN ISO 129-1 (013130)
Katalogové číslo 73718
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 8. 2005
Datum účinnosti 1. 9. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963737188
Norma byla zrušena k 1. 5. 2019
a nahrazena ČSN EN ISO 129-1 (013130)
Tato norma nahradila ČSN ISO 406 (013136) z února 1994
ČSN 01 3130 (013130) z října 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 129-1 (013130)
Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 1: Obecné zásady

ČSN ISO 129-5 (013130)
Technická dokumentace produktu - Kótování a tolerování - Část 5: Kótování kovových konstrukcí