ČSN 01 3130 (013130) Zrušená norma

Technické výkresy. Kótování. Základní ustanovení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

V normě jsou zapracovány údaje ISO 129:1985. Stanoví pravidla pro kótování na všech druzích technických výkresů ve strojírenství, elektrotechnice, stavebnictví, dřevozpracujícím průmyslu atd. (dále jen výkresy). Norma obsahuje následující kapitoly: kap. 2 Definice, kap. 3 Všeobecná ustanovení, kap. 4 Kótovací a pomocné čáry, kap. 5 Hraniční značky, kap. 6 Zapisování kót, kap. 7 Soustavy kót, kap. 8 Kótování konstrukčních prvků (např. kótování délkových rozměrů, úhlů, oblouků, poloměrů, průměrů, koulí, kuželů a jehlanů, sklonu, zkosených hran, přechodů, hranolů, děr, závitů apod.). Norma konečně obsahuje velmi krátkou informativní Přílohu A o funkčním kótování. ČSN 01 3130 byla vydána v říjnu 1995. Nahradila ČSN 01 3130 z 31.3.1976 a dále ČSN 01 3133 ze 3.9.1981 a kapitolu III ČSN 01 3010 ze 4.1.1962.

Označení ČSN 01 3130 (013130)
Katalogové číslo 17886
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 1995
Datum účinnosti 1. 11. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963178868
Norma byla zrušena k 1. 9. 2005
a nahrazena ČSN ISO 129-1 (013130)
Tato norma nahradila ČSN 01 3130 (013130) z prosince 1978
ČSN 01 3133 (013133) z prosince 1981
ČSN 01 3010 (013010) z června 1963
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 01 31 30
  • ČSN 013130
  • ČSN 01 31 30 : 1995
  • ČSN 013130:1995
  • ČSN 01 3130:1995