ČSN IEC 359 (356504) Zrušená norma

Vyjadřování vlastností elektrického a elektronického měřicího zařízení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 359:1987 včetně její změny A1:1991. Platí pro specifikování vlastností následujících druhů elektrických a elektronických zařízení a přístrojů a jejich příslušenství, které s nimi používá: a) pro měření elektrických veličin (ukazovací a zapisovací přístroje); b) pro vytváření měřicí elektrické veličiny (zdroje) jako jsou signální generátory a některé napájecí zdroje; c) pro měření neelektrických veličin, použitím elektrických prostředků měnících neelektrické veličiny na elektrické analogové s výjimkou částí jako jsou převodníky, a v případech, kdy je vydána IEC norma na výrobky platící na zařízení nebo jejich elektrické nebo elektronické části, obsahující požadavky, které jsou v rozporu s touto normou. Vyjadřování vlastností zahrnuje pouze elektrickou nebo neelektrickou část. Tato norma uvádí metody k zajištění jednotnosti ve specifikování a měření chyb zařízení v rozsahu jejich určení. Norma určuje a také definuje měřené veličiny a zabývá se především způsoby specifikování a dále postupy při zkoušení shodnosti. ČSN IEC 359 (35 6504) byla vydána v únoru 1994. Nahradila ČSN 35 6505 z 7.2.1990.

Označení ČSN IEC 359 (356504)
Katalogové číslo 15397
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 1994
Datum účinnosti 1. 3. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963153971
Změny a opravy Z1 8.03t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2005
a nahrazena ČSN EN 60359 (356504)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)