Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 17.220.20 - Měření elektrických a magnetických veličin

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
96954

ČSN EN 60770-3 ed. 2 (181078) - březen 2015 aktuální vydání

Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 3: Metody hodnocení vlastností inteligentních převodníků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
19899

ČSN ISO 4359 (259341) - říjen 1996

Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Žlaby pravoúhlého a lichoběžníkového průřezu a průřezu tvaru U

570 Kč vč. DPH
58014

ČSN IEC 50(321) (330050) - březen 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 321: Přístrojové transformátory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
66756

ČSN IEC 60050-300 (330050) - červenec 2003

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje - Část 311: Všeobecné termíny měření - Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření - Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů - Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.17t, A2 11.17t, A3 5.18t


2 065 Kč vč. DPH
88847

ČSN EN 50191 ed. 2 (331345) - září 2011 aktuální vydání

Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení

350 Kč vč. DPH
73627

ČSN EN 55016-2-4 (334210) - září 2005

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-4: Metody měření rušení a odolnosti - Měření odolnosti

340 Kč vč. DPH
67918

ČSN EN 50123-7-2 ed. 2 (341561) - srpen 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-2: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Oddělovací převodníky proudu a jiná zařízení pro měření proudu

125 Kč vč. DPH
67919

ČSN EN 50123-7-3 ed. 2 (341561) - srpen 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-3: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Oddělovací převodníky napětí a jiná zařízení pro měření napětí

125 Kč vč. DPH
88863

ČSN EN 60060-1 (345640) - srpen 2011

Technika zkoušek vysokým napětím - Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky

570 Kč vč. DPH
88997

ČSN EN 60060-2 ed. 2 (345640) - říjen 2011 aktuální vydání

Technika zkoušek vysokým napětím - Část 2: Měřicí systémy

570 Kč vč. DPH
77238

ČSN EN 60060-3 (345640) - listopad 2006

Technika zkoušek vysokým napětím - Část 3: Definice a požadavky na zkoušky na místě

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.07t


370 Kč vč. DPH
63384

ČSN EN 60270 (345641) - prosinec 2001

Technika zkoušek vysokým napětím - Měření částečných výbojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.07t, A1 10.16t


690 Kč vč. DPH
64166

ČSN EN 61083-1 ed. 2 (345649) - duben 2002

Přístroje a programové vybavení pro měření při zkouškách impulzy vysokého napětí - Část 1: Požadavky na přístroje

350 Kč vč. DPH
94436

ČSN EN 61083-2 ed. 2 (345649) - leden 2014 aktuální vydání

Přístroje a software použité pro měření při vysokonapěťových a silnoproudých zkouškách - Část 2: Požadavky na software při zkouškách napěťovými a proudovými impulzy

350 Kč vč. DPH
67924

ČSN EN 60052 (345651) - červenec 2003

Měření napětí pomocí normalizovaných vzduchových jiskřišť

350 Kč vč. DPH
90412

ČSN EN 61788-11 ed. 2 (345685) - duben 2012 aktuální vydání

Supravodivost - Část 11: Stanovení koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb3Sn

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
77711

ČSN EN 61788-3 ed. 2 (345685) - březen 2007 aktuální vydání

Supravodivost - Část 3: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud oxidických supravodičů Bi-2212 a Bi-2223 pokrytých stříbrem nebo slitinou stříbra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
79281

ČSN EN 61788-7 ed. 2 (345685) - srpen 2007 aktuální vydání

Supravodivost - Část 7: Elektronická měření charakteristických vlastností - Povrchový odpor supravodičů při mikrovlnných frekvencích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
87694

ČSN EN 61788-8 ed. 2 (345685) - červen 2011 aktuální vydání

Supravodivost - Část 8: Měření ztrát střídavého proudu - Měření celkových ztrát střídavého proudu supravodivých drátů kruhového průřezu v transverzálním střídavém magnetickém poli při teplotě kapalného helia metodou snímacích cívek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
75086

ČSN EN 61788-9 (345685) - únor 2006

Supravodivost - Část 9: Měření masivních vysokoteplotních supravodičů - Zachycená magnetická indukce hrubozrnných oxidických supravodičů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
54633

ČSN EN 60404-2 (345862) - červen 1999

Magnetické materiály - Část 2: Metody měření magnetických vlastností ocelových tabulí a pásů pro elektrotechniku Epsteinovým přístrojem

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.09t, Oprava 1 1.19t


Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

425 Kč vč. DPH
81147

ČSN EN 60404-13 (345884) - červen 2008

Magnetické materiály - Část 13: Metody měření hustoty, resistivity a činitele plnění ocelových tabulí a pásů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.19t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 14. srpnu 2021 (zobrazit náhrady).

472 Kč vč. DPH
67322

ČSN EN 60404-14 (345884) - červen 2003

Magnetické materiály - Část 14: Metody měření magnetického dipólového momentu vzorku feromagnetického materiálu metodou vyjmutí vzorku z detekční cívky nebo jeho otočením

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

440 Kč vč. DPH
98886

ČSN EN 60404-5 ed. 2 (345884) - prosinec 2015 aktuální vydání

Magnetické materiály - Část 5: Materiály permanentních magnetů (magneticky tvrdé) - Metody měření magnetických vlastností

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
70334

ČSN EN 60404-6 (345884) - květen 2004

Magnetické materiály - Část 6: Metody měření magnetických vlastností magneticky měkkých kovových a práškových materiálů při frekvencích v rozsahu 20 Hz až 200 kHz s použitím toroidních vzorků

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.19t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 29. červnu 2021 (zobrazit náhrady).

582 Kč vč. DPH
98126

ČSN EN 60404-8-1 (345884) - listopad 2015

Magnetické materiály - Část 8-1: Specifikace pro jednotlivé materiály - Magneticky tvrdé materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
506962

ČSN EN IEC 60404-13 ed. 2 (345884) - březen 2019

Magnetické materiály - Část 13: Metody měření hustoty, rezistivity a činitele plnění ocelových tabulí a pásů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
505362

ČSN EN IEC 60404-16 (345884) - říjen 2018

Magnetické materiály - Část 16: Metody měření magnetických vlastností amorfních pásů na bázi Fe jednoduchým tabulovým měřicím přístrojem

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.18t, Oprava 2 4.19t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

390 Kč vč. DPH
506812

ČSN EN IEC 60404-6 ed. 2 (345884) - únor 2019

Magnetické materiály - Část 6: Metody měření magnetických vlastností magneticky měkkých kovových a práškových materiálů při frekvencích v rozsahu 20 Hz až 100 kHz s použitím toroidních vzorků

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.19t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

370 Kč vč. DPH
505361

ČSN EN IEC 60404-8-11 (345884) - říjen 2018

Magnetické materiály - Část 8-11: Specifikace pro jednotlivé materiály - Amorfní pásy na bázi Fe dodávané bez závěrečného žíhání

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.18t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč vč. DPH
99631

ČSN EN 61340-2-1 ed. 2 (346440) - duben 2016 aktuální vydání

Elektrostatika - Část 2-1: Metody měření - Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
99062

ČSN EN 61340-4-6 (346440) - únor 2016

Elektrostatika - Část 4-6: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Náramky

340 Kč vč. DPH
98202

ČSN EN 61340-4-8 (346440) - září 2015

Elektrostatika - Část 4-8: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Odstínění elektrostatického výboje - Sáčky

230 Kč vč. DPH
501440

ČSN EN 61340-4-9 (346440) - prosinec 2016

Elektrostatika - Část 4-9: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Oděvy

340 Kč vč. DPH
99871

ČSN EN 61340-5-3 ed. 2 (346440) - květen 2016 aktuální vydání

Elektrostatika - Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na elektrostatické výboje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
85581

ČSN EN 62004 (347306) - duben 2010

Tepelně odolné dráty ze slitiny hliníku pro vodiče venkovních vedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
85791

ČSN EN 61869-1 (351350) - duben 2010

Přístrojové transformátory - Část 1: Všeobecné požadavky

570 Kč vč. DPH
93002

ČSN EN 61869-2 (351350) - červen 2013

Přístrojové transformátory - Část 2: Dodatečné požadavky na transformátory proudu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
90325

ČSN EN 61869-3 (351350) - duben 2012

Přístrojové transformátory - Část 3: Dodatečné požadavky pro induktivní transformátory napětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
95820

ČSN EN 61869-4 (351350) - září 2014

Přístrojové transformátory - Část 4: Dodatečné požadavky na kombinované transformátory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
90327

ČSN EN 61869-5 (351350) - duben 2012

Přístrojové transformátory - Část 5: Dodatečné požadavky pro kapacitní transformátory napětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
502739

ČSN EN 61869-6 (351350) - červen 2017

Přístrojové transformátory - Část 6: Dodatečné obecné požadavky na přístrojové transformátory nízkého výkonu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč vč. DPH
505171

ČSN EN IEC 61869-10 (351350) - říjen 2018

Přístrojové transformátory - Část 10: Dodatečné požadavky pro pasivní transformátory proudu nízkého výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
505172

ČSN EN IEC 61869-11 (351350) - říjen 2018

Přístrojové transformátory - Část 10: Dodatečné požadavky pro pasivní transformátory napětí nízkého výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
509099

ČSN EN IEC 61869-14 (351350) - prosinec 2019

Přístrojové transformátory - Část 14: Dodatečné požadavky na transformátory proudu pro DC použití

440 Kč vč. DPH
509072

ČSN EN IEC 61869-9 (351350) - leden 2020

Přístrojové transformátory - Část 9: Digitální rozhraní pro přístrojové transformátory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
502065

ČSN EN 62689-1 (351351) - květen 2017

Snímače nebo detektory proudu a napětí užívané pro účely indikace průchodu poruchy - Část 1: Obecné principy a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
503825

ČSN EN 62689-2 (351351) - únor 2018

Snímače nebo detektory proudu a napětí užívané pro účely indikace průchodu poruchy - Část 2: Systémová hlediska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
62426

ČSN EN 60044-7 (351358) - prosinec 2001 aktuální vydání

Přístrojové transformátory - Část 7: Elektronické transformátory napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.17t


602 Kč vč. DPH
69795

ČSN EN 60044-8 (351358) - červenec 2004

Přístrojové transformátory - Část 8: Elektronické transformátory proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.17t, Z2 1.20t


Norma bude zrušena k 5. červenci 2022 (zobrazit náhrady).

1 164 Kč vč. DPH
89090

ČSN EN 62562 (353012) - září 2011

Dutinový rezonátor k měření komplexní permitivity nízkoztrátových dielektrických desek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
97934

ČSN EN 62810 (353811) - listopad 2015

Metoda cylindrické dutiny k měření komplexní permitivity nízkoztrátových dielektrických tyčí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
88194

ČSN EN 62058-21 (356116) - květen 2011

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Přejímací kontrola - Část 21: Zvláštní požadavky pro elektromechanické činné elektroměry (třídy 0,5, 1 a 2 a třídy A a B)

340 Kč vč. DPH
88195

ČSN EN 62058-31 (356116) - květen 2011

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Přejímací kontrola - Část 31: Zvláštní požadavky pro statické činné elektroměry (třídy 0,2 S, 0,5 S, 1 a 2 a třídy A, B a C)

230 Kč vč. DPH
69652

ČSN EN 62056-21 (356131) - březen 2004 aktuální vydání

Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 21: Přímá místní výměna dat

570 Kč vč. DPH
502399

ČSN EN 62056-4-7 (356131) - květen 2017

Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 4-7: Transportní vrstva DLMS/COSEM pro sítě IP

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
503368

ČSN EN 62056-7-3 (356131) - prosinec 2017

Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 7-3: Drátové a bezdrátové komunikační profily M-bus pro místní a sousední sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
502064

ČSN EN 62056-7-5 (356131) - květen 2017

Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 7-5: Přenosové profily místních dat pro místní sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
507604

ČSN EN IEC 62056-8-4 (356131) - září 2019

Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 8-4: Komunikační profily pro úzkopásmový OFDM PLC PRIME pro sousední sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
69157

ČSN EN 62053-11 (356132) - prosinec 2003

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 11: Činné elektromechanické elektroměry (třídy 0,5, 1 a 2)

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.17t, Oprava 1 11.18t


375 Kč vč. DPH
69158

ČSN EN 62053-21 (356132) - prosinec 2003

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 21: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 1 a 2)

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.17t, Oprava 1 11.18t


485 Kč vč. DPH
69159

ČSN EN 62053-22 (356132) - prosinec 2003

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 22: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 0,2 S a 0,5 S)

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.17t, Oprava 1 11.18t


375 Kč vč. DPH
69160

ČSN EN 62053-23 (356132) - prosinec 2003

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 23: Statické elektroměry pro jalovou energii (třídy 2 a 3)

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.17t, Oprava 1 11.18t


375 Kč vč. DPH
97527

ČSN EN 62053-24 (356132) - červen 2015

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 24: Statické elektroměry pro jalovou energii při základním kmitočtu (třídy 0,5 S, 1 S a 1)

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.17t, Oprava 1 11.18t


485 Kč vč. DPH
54623

ČSN EN 62053-31 (356132) - červenec 1999

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 31: Impulzní výstupní zařízení elektromechanických a elektronických elektroměrů (pouze dvouvodičových)

230 Kč vč. DPH
76237

ČSN EN 62053-52 (356132) - srpen 2006

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 52: Značky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
69156

ČSN EN 62052-11 (356134) - prosinec 2003

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 11: Elektroměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.05t, A1 8.17t, Oprava 2 11.18t


670 Kč vč. DPH
76234

ČSN EN 62055-31 (356135) - srpen 2006

Měření elektrické energie - Předplatné systémy - Část 31: Zvláštní požadavky - Statické činné elektroměry (třídy 1 a 2) s předplacením

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.08t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

610 Kč vč. DPH
55008

ČSN IEC 258 +A1 (356202) - březen 1999

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící zapisovací a jejich příslušenství

550 Kč vč. DPH
58487

ČSN EN 60051-1 (356203) - květen 2000

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 1: Definice a všeobecné požadavky společné pro všechny části

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.17t


Norma bude zrušena k 28. dubnu 2020 (zobrazit náhrady).

382 Kč vč. DPH
503169

ČSN EN 60051-1 ed. 2 (356203) - září 2017 aktuální vydání

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 1: Definice a obecné požadavky společné pro všechny části

550 Kč vč. DPH
505609

ČSN EN IEC 60051-5 (356203) - září 2018

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 5: Zvláštní požadavky pro fázoměry, měřiče účiníku a synchroskopy

230 Kč vč. DPH
505611

ČSN EN IEC 60051-6 (356203) - září 2018

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 6: Zvláštní požadavky pro ohmmetry (měřiče impedance) a měřiče vodivosti

230 Kč vč. DPH
505613

ČSN EN IEC 60051-7 (356203) - září 2018

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 7: Zvláštní požadavky pro vícefunkční přístroje

230 Kč vč. DPH
505615

ČSN EN IEC 60051-8 (356203) - září 2018

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 8: Zvláštní požadavky pro příslušenství

230 Kč vč. DPH
23735

ČSN IEC 51-2 (356203) - srpen 1992

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 2: Speciální požadavky pro ampérmetry a voltmetry

190 Kč vč. DPH
23736

ČSN IEC 51-3 (356203) - srpen 1992

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 3: Speciální požadavky pro wattmetry a varmetry

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.96t


222 Kč vč. DPH
23737

ČSN IEC 51-4 (356203) - srpen 1992

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 4: Speciální požadavky pro kmitoměry

125 Kč vč. DPH
23738

ČSN IEC 51-5 (356203) - srpen 1992

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 5: Speciální požadavky pro fázoměry, měřiče účiníku a synchronoskopy

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.18t


Norma bude zrušena k 19. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč vč. DPH
23739

ČSN IEC 51-6 (356203) - srpen 1992

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 6: Speciální požadavky pro ohmmetry (měřiče impedance) a měřiče vodivosti

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.18t


Norma bude zrušena k 19. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

222 Kč vč. DPH
23740

ČSN IEC 51-7 (356203) - srpen 1992

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 7: Speciální požadavky pro vícefunkční přístroje

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.18t


Norma bude zrušena k 19. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

222 Kč vč. DPH
23741

ČSN IEC 51-8 (356203) - srpen 1992

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 8: Speciální požadavky pro příslušenství

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.18t


Norma bude zrušena k 19. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

222 Kč vč. DPH
23742

ČSN IEC 51-9 (356203) - srpen 1992

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 9: Doporučené zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1+A2 11.96t


472 Kč vč. DPH
18003

ČSN EN 60523 (356204) - říjen 1995

Kompenzátory stejnosměrného proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 12.98t


355 Kč vč. DPH
18004

ČSN EN 60524 (356206) - září 1995

Odporové děliče napětí stejnosměrného proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 5.97, A2 12.98t


355 Kč vč. DPH
93324

ČSN EN 60688 ed. 2 (356215) - červenec 2013 aktuální vydání

Elektrické měřicí převodníky pro převod střídavých a stejnosměrných elektrických veličin na analogové nebo číslicové signály

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
79996

ČSN EN 61557-1 ed. 2 (356230) - prosinec 2007 aktuální vydání

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 1: Všeobecné požadavky

230 Kč vč. DPH
94737

ČSN EN 61557-10 ed. 2 (356230) - únor 2014 aktuální vydání

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 10: Kombinovaná měřicí zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany

230 Kč vč. DPH
84710

ČSN EN 61557-11 (356230) - leden 2010

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 11: Účinnost monitorů reziduálního proudu (RCMs) typu A a typu B v rozvodných sítích TT, TN a IT

230 Kč vč. DPH
82836

ČSN EN 61557-12 (356230) - březen 2009

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 12: Zařízení pro měření a monitorování elektrických parametrů

590 Kč vč. DPH
90305

ČSN EN 61557-13 (356230) - duben 2012

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 13: Proudové kleště a snímače držené v ruce a ručně ovládané pro měření unikajícího proudu v elektrických rozvodných soustavách

230 Kč vč. DPH
94736

ČSN EN 61557-14 (356230) - únor 2014

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 14: Zařízení ke zkoušení bezpečnosti elektrického zařízení strojů

340 Kč vč. DPH
96120

ČSN EN 61557-15 (356230) - listopad 2014

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 15: Požadavky funkční bezpečnosti pro zařízení sledující izolaci a pro zařízení pro nalezení poruchy izolace v sítích IT

590 Kč vč. DPH
98044

ČSN EN 61557-16 (356230) - září 2015

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 16: Zařízení pro zkoušení účinnosti ochranných opatření pro elektrická zařízení a/nebo zdravotnická elektrická zařízení

340 Kč vč. DPH
79998

ČSN EN 61557-2 ed. 2 (356230) - prosinec 2007 aktuální vydání

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 2: Izolační odpor

190 Kč vč. DPH
80000

ČSN EN 61557-3 ed. 2 (356230) - prosinec 2007 aktuální vydání

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 3: Impedance smyčky

230 Kč vč. DPH
80002

ČSN EN 61557-4 ed. 2 (356230) - prosinec 2007 aktuální vydání

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 4: Odpor vodičů uzemnění, ochranného pospojování a vyrovnání potenciálu

190 Kč vč. DPH
80004

ČSN EN 61557-5 ed. 2 (356230) - prosinec 2007 aktuální vydání

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 5: Zemní odpor

190 Kč vč. DPH
80900

ČSN EN 61557-6 ed. 2 (356230) - červen 2008 aktuální vydání

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 6: Účinnost proudových chráničů (RCD) v rozvodných sítích TT, TN a IT

230 Kč vč. DPH
80006

ČSN EN 61557-7 ed. 2 (356230) - prosinec 2007 aktuální vydání

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 7: Sled fází

190 Kč vč. DPH
98039

ČSN EN 61557-8 ed. 3 (356230) - září 2015

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 8: Hlídače izolačního stavu v rozvodných sítích IT

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.17t


460 Kč vč. DPH
98041

ČSN EN 61557-9 ed. 3 (356230) - září 2015

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 9: Zařízení k lokalizování místa poruchy izolace v rozvodných sítích IT

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.18t


360 Kč vč. DPH
95765

ČSN EN 62586-1 (356240) - září 2014

Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 1: Přístroje pro měření kvality elektřiny

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.18t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 10. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

472 Kč vč. DPH
504607

ČSN EN 62586-1 ed. 2 (356240) - březen 2018 aktuální vydání

Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 1: Přístroje pro měření kvality elektřiny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
95766

ČSN EN 62586-2 (356240) - září 2014

Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 2: Funkční zkoušky a požadavky na nejistotu

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.16t, Z1 2.18t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 25. srpnu 2020 (zobrazit náhrady).

997 Kč vč. DPH
504026

ČSN EN 62586-2 ed. 2 (356240) - únor 2018 aktuální vydání

Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 2: Funkční zkoušky a požadavky na nejistotu

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.19t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 010 Kč vč. DPH
503826

ČSN EN 62754 (356260) - únor 2018

Výpočet nejistot parametrů tvaru vlny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
94797

ČSN EN 60469 (356299) - únor 2014

Přechody, pulzy a souvisící tvary vln - Termíny, definice a algoritmy

570 Kč vč. DPH
53611

ČSN EN 60477-2 (356404) - prosinec 1998

Laboratorní rezistory - Část 2: Laboratorní rezistory na střídavý proud

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.99t


295 Kč vč. DPH
18006

ČSN EN 60564 (356410) - září 1995

Můstky k měření odporu stejnosměrným proudem

K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 5.97, A2 11.99t


420 Kč vč. DPH
67954

ČSN EN 60359 (356504) - srpen 2003

Elektrická a elektronická měřicí zařízení - Vyjadřování vlastností

350 Kč vč. DPH
93006

ČSN EN 61326-2-3 ed. 2 (356508) - červen 2013 aktuální vydání

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-3: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro vysílače/přijímače za podmínek integrovaného a/nebo vzdáleného signálu

340 Kč vč. DPH
93008

ČSN EN 61326-2-4 ed. 2 (356508) - červen 2013 aktuální vydání

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-4: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení pro sledování izolace podle IEC 61557-8 a zařízení k lokalizaci místa poruchy izolace podle IEC 61557-9

230 Kč vč. DPH
93004

ČSN EN 61326-1 ed. 2 (356509) - červen 2013 aktuální vydání

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.16t, Oprava 2 11.18t


380 Kč vč. DPH
93344

ČSN EN 61326-2-1 ed. 2 (356509) - červenec 2013 aktuální vydání

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-1: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria citlivých zkušebních a měřicích zařízení při používání v EMC nechráněném prostředí

190 Kč vč. DPH
93340

ČSN EN 61326-2-2 ed. 2 (356509) - červenec 2013 aktuální vydání

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-2: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria zkušebních, měřicích a dohlížecích přenosných zařízení používaných v nízkonapěťových rozvodných sítích

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.16t


250 Kč vč. DPH
93338

ČSN EN 61326-2-5 ed. 2 (356509) - červenec 2013 aktuální vydání

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-5: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení sběrnice pole s rozhraním v souladu s IEC 61784-1

230 Kč vč. DPH
93336

ČSN EN 61326-2-6 ed. 2 (356509) - červenec 2013 aktuální vydání

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-6: Konkrétní požadavky - Zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD)

230 Kč vč. DPH
67381

ČSN EN 50249 (356520) - červen 2003

Elektromagnetické lokalizátory trubek a kabelů uložených v zemi - Provedení a bezpečnost

440 Kč vč. DPH
20502

ČSN EN 61115 (356540) - březen 1997

Vyjadřování vlastností systémů manipulace se vzorky pro procesní analyzátory

350 Kč vč. DPH
503626

ČSN EN 62974-1 (356560) - únor 2018

Měřicí a sledovací systémy užívané pro sběr dat, shromažďování a analýzu - Část 1: Požadavky na zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
88956

ČSN EN 62479 (367905) - září 2011

Posuzování shody nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení se základními omezeními pro vystavení člověka elektromagnetickým polím (10 MHz až 300 GHz)

340 Kč vč. DPH
88270

ČSN EN 50383 ed. 2 (367906) - červen 2011

Základní norma pro výpočet a měření intenzity elektromagnetického pole a SAR při vystavení člověka základnovým stanicím a pevným koncovým stanicím pro bezdrátové telekomunikační systémy (110 MHz až 40 GHz)

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.14t, Z1 3.18t


Norma bude zrušena k 27. září 2020 (zobrazit náhrady).

682 Kč vč. DPH
73522

ČSN EN 62226-1 (367910) - červenec 2005

Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle - Část 1: Všeobecná ustanovení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
73431

ČSN EN 62226-2-1 (367910) - červenec 2005

Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle - Část 2-1: Vystavení magnetickým polím - 2D modely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč vč. DPH
80843

ČSN EN 62226-3-1 (367910) - duben 2008

Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle - Část 3-1: Vystavení elektrickým polím - Analytické a 2D numerické modely

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.17t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

780 Kč vč. DPH
77557

ČSN EN 50400 (367911) - leden 2007

Základní norma pro prokazování shody pevných zařízení pro rádiový přenos (110 MHz až 40 GHz), určených pro užití v bezdrátových telekomunikačních sítích, se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím, když jsou zařízení uváděna do provozu

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.13t, Oprava 1 5.15t, Z1 3.18t


Norma bude zrušena k 27. září 2020 (zobrazit náhrady).

727 Kč vč. DPH
77610

ČSN EN 50401 (367912) - leden 2007

Výrobková norma pro prokazování shody pevných zařízení pro rádiový přenos (110 MHz až 40 GHz), určených pro užití v bezdrátových telekomunikačních sítích, se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím, když jsou zařízení uváděna do provozu

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.12t, Z1 6.18t


Norma bude zrušena k 24. červenci 2020 (zobrazit náhrady).

287 Kč vč. DPH
505251

ČSN EN 50401 ed. 2 (367912) - červen 2018 aktuální vydání

Norma výrobku k prokazování shody zařízení základnových stanic s mezemi vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 100 GHz) při jejich uvádění do provozu

190 Kč vč. DPH
77463

ČSN EN 50420 (367913) - prosinec 2006

Základní norma pro výpočet a měření vystavení člověka elektromagnetickým polím od osamocených rozhlasových vysílačů (30 MHz až 40 GHz)

340 Kč vč. DPH
77609

ČSN EN 50421 (367914) - leden 2007

Výrobková norma pro prokazování shody osamocených rozhlasových vysílačů s referenčními úrovněmi nebo základními omezeními při vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (30 MHz až 40 GHz)

190 Kč vč. DPH
83777

ČSN EN 50413 (367917) - srpen 2009

Základní norma o postupech měření a výpočtu pro vystavení člověka elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz)

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.14t


565 Kč vč. DPH
84057

ČSN EN 50492 (367918) - září 2009

Základní norma pro měření intenzity elektromagnetického pole in situ ve vztahu k vystavení člověka v blízkosti základnových stanic

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.14t, Z1 3.18t


Norma bude zrušena k 27. září 2020 (zobrazit náhrady).

772 Kč vč. DPH
86391

ČSN EN 62110 (367923) - červenec 2010

Úrovně elektrického a magnetického pole generované střídavými elektrickými soustavami - Postupy měření s ohledem na vystavení obyvatelstva

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
95903

ČSN EN 61786-1 (367926) - září 2014

Měření stejnosměrných magnetických polí a střídavých magnetických a elektrických polí od 1 Hz do 100 kHz s ohledem na vystavení osob - Část 1: Požadavky na měřicí přístroje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
504197

ČSN EN 50647 (367927) - únor 2018

Základní norma pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím ze zařízení a instalací pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie

550 Kč vč. DPH