ČSN 06 0220 (060220) Zrušená norma

Ústřední vytápění. Dynamické stavy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví postup výpočtu některých tepelně technických veličin vytápěcí techniky v případech, kdy dodávka tepla do místnosti nezajišťuje ustálený stav vnitřní teploty. Metoda výpočtu dynamických stavů uvedená v této normě byla odvozena na základě takových okrajových podmínek, aby bylo možno zjednodušit složitý matematický model dynamického průběhu teplot místnosti a tepelného výkonu otopného tělesa. V normě uvedené postupy mohou být využity při navrhování otopných soustav i při provozování těchto soustav. Uvedené postupy mohou být rovněž použity pro návrh centrálního i lokálního regulačního zařízení. Vedle značek a jednotek jsou normalizovány zejména základní výpočty, výpočty akumulovaného tepla, průběhu teplot místností, výkonu otopného tělesa, teplot otopné soustavy apod. ČSN 06 0220 byla vydána v únoru 1994.

Označení ČSN 06 0220 (060220)
Katalogové číslo 15265
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1994
Datum účinnosti 1. 3. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963152653
Norma byla zrušena k 1. 10. 2006
a nahrazena ČSN 06 0220 (060220)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 06 02 20
  • ČSN 060220
  • ČSN 06 02 20 : 1994
  • ČSN 060220:1994
  • ČSN 06 0220:1994