ČSN ISO 7095 (277510) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce. Pásové traktory a pásové nakladače. Ovládače řidiče

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7095:1982. Stanoví požadavky, směry pohybu a ovládací síly pro ovládače řidiče pásových traktorů a pásových nakladačů ve vztahu k řidiči a jeho pracovnímu místu na stroji. Vztahuje se na pásové traktory a pásové nakladače definované v ČSN ISO 6165 (27 7400) a je určena jako vodítko při navrhování ovládačů řidiče těchto strojů. [ČSN EN 23411 (27 8007)]. K umístění ovládačů norma v čl.5.1 stanoví: Ovládače uvedené v tabulce 1 (tj. Řízení, akcelerátor, decelerátor /zpomalovací brzda/, provozní brzda, převody, pohyb pracovního zařízení a spojka/ musí být v neutrální poloze, a je-li to možné, i ve všech ostatních polohách umístěny v optimálním pohybovém prostoru. Všechny ostatní polohy, které mohou ovládače dosáhnout, musí být v přípustném pohybovém prostoru. Viz ČSN ISO 6682 (27 7545). Všechny tyto užívané a výše neuvedené ovládače musí být umístěny tak, aby všechny polohy, které mohou dosáhnout, byly v přípustném pohybovém prostoru. Sdružení ovládačů je dovoleno. K ovládacím silám norma v kap. 7 stanoví: Maximální síly uvedené v tabulce 2 nesmí být při normální práci překročeny. Tyto síly však smí být překročeny při nouzovém zásahu. Směr síly musí být vztažen k řidiči ovládajícímu ovládač.
+---------------------------------------+
¦ Tabulka 2 - Ovládací síly ¦
+---------------------------------------¦
¦ Ovládače ¦ ¦
¦ ovládané ¦ Maximální síla v N ¦
+-----------+---------------------------¦
¦ Rukou ¦ 230 páka, vpřed a vzad ¦
¦ ¦ 100 páka, do stran ¦
¦ ¦ 400 brzdová páka, nahoru ¦
¦ ¦ ¦
¦ Nohou ¦ 450 pedál ¦
¦ ¦ 230 kolébavý pedál ¦
¦ ¦ ¦
¦ Špičkou ¦ ¦
¦ chodidla ¦ 90 pedál ¦
+---------------------------------------+

ČSN ISO 7095 (27 7510) byla vydána v únoru 1994.

Označení ČSN ISO 7095 (277510)
Katalogové číslo 15417
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1994
Datum účinnosti 1. 3. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963154176
Norma byla zrušena k 1. 11. 1997
a nahrazena ČSN ISO 10968 (277510)