ČSN ISO 10968 (277510) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce - Ovládače obsluhy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s ISO 10968:1995. Tato mezinárodní norma uvádí požadavky na hlavní ovladače obsluhy strojů pro zemní práce s obsluhou nacházející se přímo na stroji. Ustanovení pro ovladače ovládané rukou, prsty nebo nohou nebrání použití jiných typů ovladačů, jiného umístění ovladače nebo jiných pohybů ovladače. Nicméně všeobecné požadavky a zásady pro uspořádání by se měly řídit za daných okolností bezpečnostními a ergonomickými podmínkami obsluhy. Tato mezinárodní norma platí pro stroje pro zemní práce uvedené v ISO 6165. Nevztahuje se na pomocné ovladače (viz 3.2). Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - (Chybí), kapitolu 4 - Umístění ovladače, kapitolu 5 - Pohyb ovládačů a kapitolu 6 - Síly na ovládačích. Za pozornost stojí tabulka 1 v této kapitole, obsahující tento přehled normalizovaných ovládacích sil:
Tabulka 1 - Ovládací síly ovládače +---------------------------------------------------+
¦Ovládače ovládané ¦ Maximální ovládací síla 1)¦
¦ ¦ N ¦
+-----------------------+---------------------------¦
¦Rukou ¦ ¦
¦páka, dopředu/dozadu ¦ 230 ¦
¦páka, do stran ¦ 100 ¦
¦páka brzdy, nahoru ¦ 400 ¦
+------------ -----------+---------------------------¦
¦Nohou ¦ ¦
¦pedál ¦ 450 ¦
¦kolébkový pedál, ¦ ¦
¦uprostřed otočný ¦ 230 ¦
+-----------------------+---------------------------¦
¦Špičkou chodidla ¦ ¦
¦pedál ¦ 90 ¦
+-----------------------+---------------------------¦
¦Špičkou prstu ¦ ¦
¦páčka nebo vypínač ¦ 20 ¦ +---------------------------------------------------+
1) Konstrukce běžných strojů umožňují ovládání s nižšími silami. Minimální síly na ovládači nejsou uvedeny, protože závisí na systému ovládání.
Dále norma obsahuje normativní Přílohy A, B a informativní Přílohy C a D. ČSN ISO 10968 (27 7510) byla vydána v říjnu 1997. Nahradila ČSN ISO 4557 (27 7010) z března 1993, ČSN ISO 7095 (27 7510) z února 1994 a ČSN 27 8011 ze 30. srpna 1984. Dále se touto normou nahrazují články 5.19.1, 5.19.4 a 5.19.5 ČSN 27 8221 z července 1996.

Označení ČSN ISO 10968 (277510)
Katalogové číslo 26170
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1997
Datum účinnosti 1. 11. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963261706
Norma byla zrušena k 1. 6. 2005
a nahrazena ČSN ISO 10968 (277510)
Tato norma nahradila ČSN ISO 7095 (277510) z února 1994
ČSN 27 8011 (278011) z června 1985
ČSN ISO 4557 (277010) z března 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 10 968
  • ČSN ISO 10968:1997
  • ČSN ISO 10 968:1997