ČSN ISO 4557 (277010) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce. Hydraulická lopatová rýpadla. Ovládače řidiče

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 4557:1982. Stanovuje požadavky, směry pohybu a ovládací síly pro ovládače řidiče lopatových rýpadel ve vztahu k řidiči a jeho pracovního místa na stroji. Vztahuje se na lopatová rýpadla definovaná v ČSN ISO 6165 a je určena jako vodítko při navrhování ovládačů řidiče těchto strojů. Pro lanová lopatová rýpadla tato mezinárodní norma neplatí. Rozsah rozměrů řidičů uvažovaný v této normě je uveden v ISO 3411. Ovládací síly. Norma stanoví že síly, uvedené v tabulce 2, jsou maximální a nesmějí být při normální práci překročeny. Tyto síly však smí být u ovladačů překročeny při nouzovém zásahu. Směr síly musí odpovídat směru pohybu ovládače k řidiči.

Tabulka 2 - Ovládací síly
+-----------------------------------------------+
¦ Ovládače ovládané ¦ Maximální síla v N ¦
+-------------------+---------------------------¦
¦ Rukou ¦ 115 na obvodu volantu ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ 230 páka, vpřed a vzad ¦
¦ ¦ 100 páka, do stran ¦
¦ ¦ 400 brzdová páka,nahoru ¦
¦ Nohou ¦ 450 pedál ¦
¦ ¦ 230 překlápěcí pedál ¦
¦ Špičkou nohy ¦ 90 pedál ¦
+-----------------------------------------------+

Nicméně v úvodu normy, o jejíž závaznost, nebo závaznost některých jejich ustanovení nepožádal - podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách - žádný ústřední úřad, je uvedeno toto: "Vzhledem ke skutečnosti, že maximální hodnoty ovládacích sil jsou stanoveny v ČSFR podstatně nižší, než v ISO 4557 (v souladu s frekvencí jejich využívání a v souladu s poznatky o značném fyzickém a psychickém zatížení řidičů lopatových rýpadel), doporučuje se nadále postupovat při realizaci požadavku na ovládače lopatových rýpadel používaných v ČSFR v souladu s ČSN 27 8011, která plně vyhovuje hygienickému předpisu." (Rozumí se jím: Směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č.65/1985 sb. Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na pojízdné pracovní stroje a technická zařízení, reg. v částce 7/1985 Sb.) ČSN ISO 4557 (27 7010) byla vydána v březnu 1993.

Označení ČSN ISO 4557 (277010)
Katalogové číslo 28944
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 1993
Datum účinnosti 1. 4. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963289441
Norma byla zrušena k 1. 11. 1997
a nahrazena ČSN ISO 10968 (277510)