ČSN 01 3450 (013450) Zrušená norma

Výkresy ve stavebnictví. Výkresy zdravotních instalací

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví zásady pro kreslení zařízení zdravotních instalací (vnitřní kanalizace, vodovodu a plynovodu v budovách). Norma neurčuje obsah jednotlivých výkresů. Poznámka: Pro určení obsahu jednotlivých druhů výkresů je směrodatné zodpovědné rozhodnutí zpracovatele výkresu, vyplývající z úvahy o účelu, pro který se výkresy zhotovují, pokud není obsah výkresu stanoven příslušným předpisem. ČSN 01 3450 byla vydána v únoru 1994. Nahradila ČSN 01 3450 z 27.5.1983.

Označení ČSN 01 3450 (013450)
Katalogové číslo 15954
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 1994
Datum účinnosti 1. 3. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963159546
Změny a opravy Z1 7.02t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2006
a nahrazena ČSN 01 3450 (013450)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 01 34 50
  • ČSN 013450
  • ČSN 01 34 50 : 1994
  • ČSN 013450:1994
  • ČSN 01 3450:1994