ČSN EN 73 (490685) Zrušená norma

Ochranné prostriedky na drevo. Urýchlené starnutie ošetreného dreva na biologické skúšky. Postup odvetrávaním

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s EN 73:1988. Popisuje postup odvětrávání zkušebních těles, které jsou ošetřeny ochrannými prostředky na dřevo. Postup slouží na zjišťování možného snížení účinnosti ochranných prostředků v porovnání s takovými zkušebními tělesy, na nichž nebyl postup odvětrávání uplatněn. Pro zkoušku je normalizován tento postup: Zkušební tělesa určená na biologické zkoušení účinnosti ochranných prostředků na dřevo proti houbám a hmyzu se na určitou dobu vystaví proudění čerstvého bezprašného vzduchu stanovené rychlosti a teploty. Po skončení zkoušky se zkušební tělesa nejpozději do tří měsíců použijí na biologické zkoušení. To se provede podle článků Nasazení zkušebních živočichů na zkušební tělesa nebo Začlenění zkušebních těles příslušné normy.
Poznámka V normě není nikde uvedeno, o jakou jinou normu se jedná.Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN EN 73 (49 0685) byla vydána v únoru 1994.

Označení ČSN EN 73 (490685)
Katalogové číslo 15863
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1994
Datum účinnosti 1. 3. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963158631
Norma byla zrušena k 1. 7. 2015
a nahrazena ČSN EN 73 (490685)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)