ČSN 75 0150 (750150) Zrušená norma

Vodní hospodářství. Názvosloví vodárenství

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma určuje základní termíny a jejich definice ve vodárenství. termíny jsou rozděleny do jednotlivých oddílů a kapitol. Všechny termíny uvedené v této normě je nutno považovat v souladu s názvem za termíny vodárenské, i když to není u nich vždy přímo uvedeno. Víceslovné termíny je možné v praxi zjednodušit, pokud to neohrozí srozumitelnost textu. Česky a slovensky je uvedeno názvosloví. Česky je definováno cca 335 hesel. Pro informaci jsou uvedeny ekvivalentní názvy v angličtině, francouzštině, němčině a ruštině. ČSN 75 0150 byla vydána v únoru 1994. Nahradila ČSN 73 6521 z 12.8.1983.

Označení ČSN 75 0150 (750150)
Katalogové číslo 15340
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 2. 1994
Datum účinnosti 1. 3. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963153407
Norma byla zrušena k 1. 6. 2008
a nahrazena ČSN 75 0150 (750150)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 01 50
  • ČSN 750150
  • ČSN 75 01 50 : 1994
  • ČSN 750150:1994
  • ČSN 75 0150:1994