Třída 7501 - Vodní hospodářství. Názvosloví

Zobrazit obsah třídy 75 - Vodní hospodářství

ČSN 75 0101 (750101) - září 2003

Vodní hospodářství - Základní terminologie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.09t

405 Kč

ČSN 75 0102 (750102) - červen 2001

Vodní hospodářství - Terminologie v hydromechanice

340 Kč

ČSN 75 0110 (750110) - duben 2010

Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie

770 Kč

ČSN 75 0120 (750120) - červen 2009

Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky

1 270 Kč

ČSN 75 0130 (750130) - listopad 1990

Vodní hospodářství. Názvosloví ochrany vod a procesů změn jakosti vod

945 Kč

ČSN 75 0140 (750140) - červen 2016 aktuální vydání

Meliorace - Terminologie eroze, hydromeliorace a rekultivace půdy

945 Kč

ČSN 75 0142 (750142) - březen 1991

Vodní hospodářství. Názvosloví protierozní ochrany půdy

350 Kč

TNV 75 0144 (750144) - únor 1996

Terminologie pozemkových úprav

386 Kč

ČSN 75 0145 (750145) - prosinec 1994

Meliorace. Terminologie v pedologii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.14t

465 Kč

ČSN 75 0146 (750146) - srpen 2000

Lesnickotechnické meliorace - Terminologie

590 Kč

ČSN 75 0150 (750150) - květen 2008 aktuální vydání

Vodní hospodářství - Terminologie vodárenství

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t, Oprava 1 7.22t

492 Kč

ČSN EN 1085 (750160) - září 2007 aktuální vydání

Čištění odpadních vod - Slovník

570 Kč

ČSN 75 0161 (750161) - říjen 2008

Vodní hospodářství - Terminologie v inženýrství odpadních vod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.13t

622 Kč

ČSN EN 16323 (750162) - červen 2018 aktuální vydání

Slovník technických termínů v oblasti odpadních vod

770 Kč

ČSN 75 0170 (750170) - listopad 1986

Vodní hospodářství. Názvosloví jakosti vod

590 Kč

ČSN ISO 6107-1 (750175) - červenec 2010 aktuální vydání

Jakost vod - Slovník - Část 1

340 Kč

ČSN ISO 6107-2 (750175) - duben 2009 aktuální vydání

Jakost vod - Slovník - Část 2

440 Kč

ČSN ISO 6107-3 (750175) - březen 1996

Jakost vod. Slovník. Část 3

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 3.10t

530 Kč

ČSN ISO 6107-4 (750175) - březen 1996

Jakost vod. Slovník. Část 4

190 Kč

ČSN ISO 6107-5 (750175) - únor 2010 aktuální vydání

Jakost vod - Slovník - Část 5

230 Kč

ČSN ISO 6107-6 (750175) - únor 2010 aktuální vydání

Jakost vod - Slovník - Část 6

350 Kč

ČSN ISO 6107-7 (750175) - duben 2011 aktuální vydání

Jakost vod - Slovník - Část 7

230 Kč

ČSN ISO 6107-8 (750175) - březen 1996

Jakost vod. Slovník. Část 8

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 3.10t

420 Kč

ČSN ISO 6107-9 (750175) - únor 1999

Jakost vod - Slovník - Část 9: Abecední seznam a věcný rejstřík

440 Kč

ČSN 75 0176 (750176) - prosinec 2014

Kvalita vod - Názvosloví mikrobiologie vody

945 Kč

ČSN ISO 20670 (750180) - červen 2020

Opětovné využití vody - Slovník

340 Kč
foo