ČSN 75 0140 (750140) Aktuální vydání

Meliorace - Terminologie eroze, hydromeliorace a rekultivace půdy

ČSN 75 0140 Meliorace - Terminologie eroze, hydromeliorace a rekultivace půdy
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma vznikla sloučením platných názvoslovných norem z oborů zemědělských hydromeliorací a lesnickotechických meliorací a protierozních opatření1). Norma byla doplněna o terminologii ze souvisejících a dosud terminologicky nepokrytých oblastí eroze vyvolané působením sněhu a ledu a dalších způsobů meliorace půdy.
Protože dosud nebyla vytvořena terminologická norma zabývající se termíny z oboru ekologie, byly do této normy vloženy i některé termíny z tohoto oboru, a to především takové, které mají úzký vztah k melioracím a krajinnému inženýrství.
V normě obsažené termíny byly uvedeny do souladu s názvoslovím používaným v platných právních předpisech a v názvoslovných normách ČSN 01 1320 "Veličiny, značky a jednotky v hydromechanice" a ČSN 75 0101 "Vodní hospodářství - Základní terminologie".
U víceslovných termínů se uplatňuje inverzní (nepřímý) pořádek slov. Na prvním místě stojí podstatné jméno, které je základem víceslovného termínu. Za tímto základovým podstatným jménem se bez použití interpunkce uvádějí ty členy víceslovného termínu, které po něm následují i v přirozeném pořádku slov. Dále následuje čárka, za ní se pak uvádějí ty členy, které v přirozeném pořádku slov stojí před základovým podstatným jménem, přičemž se zachovává pořadí (zleva doprava), které existuje v přirozeném pořádku slov.
Při revizi byly doplněny v dostupné literatuře nalezené anglické, německé a francouzské ekvivalenty českých termínů.

Označení ČSN 75 0140 (750140)
Katalogové číslo 99977
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 6. 2016
Datum účinnosti 1. 7. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 122 stran formátu A4
EAN kód 8590963999777
Tato norma nahradila ČSN 75 0140 (750140) z prosince 1986
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 01 40
  • ČSN 750140
  • ČSN 75 01 40 : 2016
  • ČSN 750140:2016
  • ČSN 75 0140:2016
foo