ČSN ISO 6165 (277400) Zrušená norma

Stroje na zemné práce. Základné typy. Terminológia

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6165:1987. Stanovuje termíny a definice základních typů strojů pro zemní práce, určených pro výkon takových pracovních činností, jako je rýpání, těžení, nabírání, přepravování, rozestírání a zhutňování zeminy a jiných materiálů v průběhu prací, uskutečňovaných za účelem výstavby silnic, přehrad, na staveništích, při zhotovování rýh, zářezů, příkopů, atd. Slovensky a česky je uvedeno názvosloví, slovensky je definováno 9 hesel. Jsou uvedeny i ekvivalentní názvy v angličtině, francouzštině, němčině a ruštině. ČSN ISO 6165 (27 7400) byla vydána v únoru 1994. Nahradila čl. 31, 61 a 151 ČSN 73 8000 z 20.12.1976.

Označení ČSN ISO 6165 (277400)
Katalogové číslo 15469
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 2. 1994
Datum účinnosti 1. 3. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany
EAN kód 8590963154695
Norma byla zrušena k 1. 7. 2000
a nahrazena ČSN EN ISO 6165 (277400)