ČSN EN 61011-1 (361080) Zrušená norma

Zdroje energie pro elektrické ohradníky. Bezpečnostní požadavky na bateriové zdroje pro elektrické ohradníky připojitelné k síti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 61011-1:1992 (včetně její opravenky z dubna 1993.) ČSN EN 61011-1 je modifikovaná IEC 1011-1:1990 v čl. 10.1 a 25.1. EN 61011-1 neobsahuje oproti IEC 1011-1:1989 změnu 1 (1991-11), ale obsahuje navíc normativní přílohy ZA a ZC a informativní přílohu ZB. Odchylky od IEC 1011-1:1989 jsou označeny svislou čarou po levém okraji. Norma je určena k použití ve spojení s ČSN EN 61011 - Zdroje energie pro elektrické ohradníky Bezpečnostní požadavky na bateriové zdroje pro elektrické ohradníky napájené ze sítě. Články této normy doplňují nebo modifikují příslušné články EN 61011. Tam, kde zvláštní články 61011 nejsou zmíněny v této normě, aplikují se, pokud je to účelné, tyto články, Tam, kde norma uvádí dodatek, změnu nebo nahrazení, tam je příslušný text EN 61011 vhodně přizpůsoben. Články, obrázky nebo tabulky, které jsou uvedeny v EN 61011, jsou číslovány od 101. Jak je to v normách této stavby obvyklé, jsou doplňky seřazeny podle osnovy normy kmenové. Ochrana zdraví je tu prakticky řešena jen z posice bezpečné práce, zejména pak v kapitole 8 (ochrana před úrazem elektrickým proudem). ČSN EN 61011-1 (36 1080) byla vydána v únoru 1994.

Označení ČSN EN 61011-1 (361080)
Katalogové číslo 15532
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1994
Datum účinnosti 1. 3. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963155326
Změny a opravy A2 6.96t, Z1 10.00t
Norma byla zrušena k 1. 8. 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)