ČSN ISO 8152 (277803)

Stroje pro zemní práce. Provoz a údržba. Výcvik mechaniků

ČSN ISO 8152 Stroje pro zemní práce. Provoz a údržba. Výcvik mechaniků
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 8152:1984. Popisuje výcvik mechaniků vhodný pro stroje pro zemní práce. Norma neuvádí postup pro určení dovednosti nebo způsobilosti, protože tyto podmínky jsou obvykle stanoveny místními a národními postupy a předpisy. Tato mezinárodní norma není určena k tomu, aby byla nadřazena jakýmkoliv aplikovaným národním předpisům nebo normám. Tato norma se vztahuje na všechny stroje pro zemní práce uvedené v ČSN ISO 6165. Kapitola 3 se týká sestava výcvikových programů. V čl.3.2, který se týká bezpečnosti, se stanoví: "Během celého výcviku musí být stále zdůrazňováno, že jedním z nejdůležitějších hledisek při obsluze a servisu stroje je dodržování bezpečnosti. Bezpečnostní opatření musí být začleněna do každého výcviku a měla by zahrnovat: - znalost a schopnost aplikovat místní a národní bezpečnostní předpisy; - odpovědnost za bezpečnostní opatření, předcházení nehodám, nebezpečí ohně a odpovědnost za osobní hygienu současně s nezbytností používat ochranná zařízení stroje a osobní ochranné pomůcky, bezpečnostní ochranu zraku, sluchu, hlavy a nohou; - zachování bezpečnostních opatření při ovládání pracovních a přídavných zařízení pro zemní práce a bezpečné a správné zacházení s hydraulickými, pneumatickými a speciálními nástroji a vybavením; - bezpečné metody ruční manipulace při zvedání břemen a používání mechanického a hydraulického manipulačního zařízení; bezpečnou manipulaci s kapalinami a rozpouštědly (zvláště těch, které jsou hořlavé) včetně olejů, paliva a kyselin a jejich bezpečné uskladnění; - znalost umístění hlavních vypínačů a metody odstavení stroje u všech typů strojů pro zemní práce a to jak základních strojů, tak i pracovních zařízení; - znalost možnosti nebezpečí vyplývající z vysokotlakých systémů; - bezpečné metody demontáže kol a použití ochranné klece během huštění pneumatik a huštění vodou se vzduchem, atd. Kapitola 4 se týká základního výcviku což je výcvik v prvním roce (nebo podle potřeby) a dále pak kapitola 5 se týká hlavního výcviku což je výcvik v druhém a třetím roce (nebo podle potřeby). Požadavky bezpečnosti práce v prvním roce specifikuje čl.4.1 Bezpečnost při údržbě. Požadavky bezpečnosti práce v druhém resp. dalších letech specifikuje čl.5.1 Bezpečnost. Norma konečně v kapitole 6 pojednává o nepovinném pokračovacím výcviku ve čtvrtém roce (nebo podle potřeby). Rovněž zde obsahuje v čl.6.1 Bezpečnost. ČSN ISO 8152 (27 7803) byla vydána v únoru 1994.

Označení ČSN ISO 8152 (277803)
Katalogové číslo 15932
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1994
Datum účinnosti 1. 3. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963159324
Dostupnost skladem (tisk na počkání)