ČSN 64 0001 (640001) Zrušená norma

Plastikářská a gumárenská terminologie

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Norma uvádí české a slovenské termíny z oboru plastů a pryže, jak se používají v technické dokumentaci, patentových spisech, odborné literatuře, učebnicích, příručkách, v obchodním styku apod. Sjednocuje používané názvy a vymezuje jejich cizojazyčné ekvivalenty. Sled cizojazyčných ekvivalentů je jednotný. Po sobě následující termíny v angličtině, francouzštině, ruštině, němčině, italštině a španělštině. Chybějící termín je vyznačen tečkou. Vedle termínů obsahuje norma i české definice mnoha set hesel v sedmi částech: všeobecné pojmy, vlastnosti a zkoušení, přísady a pomocné materiály, polotovary a výrobky, stroje a zařízení a konečně technologie. Rozsáhlá norma má cca 231 stran. ČSN 64 0001 byla vydána v únoru 1994. Nahradila ČSN 64 0001 z 20.8.1975.

Označení ČSN 64 0001 (640001)
Katalogové číslo 15383
Cena 1 690 Kč1690
Datum schválení 1. 2. 1994
Datum účinnosti 1. 3. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 232 stran formátu A4
EAN kód 8590963153834
Změny a opravy opr. 5.94
Norma byla zrušena k 1. 12. 2005
a nahrazena ČSN 63 0002 (630002), ČSN EN ISO 472 (640001)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 64 00 01
  • ČSN 640001
  • ČSN 64 00 01 : 1994
  • ČSN 640001:1994
  • ČSN 64 0001:1994