ICS 01.040.83 - Průmysl pryže a plastů (názvosloví)

ČSN ISO 1629 (620004) - září 2015 aktuální vydání

Kaučuky a latexy - Nomenklatura

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 18064 (621490) - červenec 2015 aktuální vydání

Termoplastické elastomery - Názvosloví a zkratky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 63 0002 (630002) - listopad 2005

Gumárenská terminologie

1 270 Kč

ČSN 63 1001 (631001) - červen 2005

Pneumatiky - Termíny a definice

770 Kč

ČSN EN ISO 472 (640001) - říjen 2015 aktuální vydání

Plasty - Slovník

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.16t, A1 8.19t

2 240 Kč

ČSN 64 0003 (640003) - říjen 1996

Plasty. Zhodnocení plastového odpadu. Názvosloví

125 Kč

ČSN EN ISO 10082 (641501) - listopad 2000 aktuální vydání

Plasty - Fenolické pryskyřice - Definice a zkušební metody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO 6472 (666302) - únor 2018

Gumárenské suroviny - Zkratky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 923 (668501) - červenec 2016 aktuální vydání

Lepidla - Termíny a definice

570 Kč

ČSN EN 12701 (668580) - leden 2002

Strukturní lepidla - Skladování - Definice termínů vztahujících se k době zpracovatelnosti strukturních lepidel a příbuzných materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12481 (770860) - listopad 2001

Samolepicí pásky - Terminologie

340 Kč