ČSN 75 0434 (750434) Zrušená norma

Meliorace. Potřeba vody pro doplňkovou závlahu

ČSN 75 0434 Meliorace. Potřeba vody pro doplňkovou závlahu
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení potřeby závlahové vody při navrhování a posuzování staveb a zařízení sloužících doplňkové závlaze. Potřebu závlahové vody charakterizuje: a) závlahové množství Mz a celková potřeba závlahové vody Oz; b) časový průběh potřeby závlahové vody; c) závlahová dávka Md; d) veličiny pro návrh závlahových zařízení; 1) specifický dávkový přítok qd; 2) dávkový přítok Qd; 3) specifický přítok závlahové vody qp; 4) přítok závlahové vody Qp. Pokud není výslovně uvedeno jinak , platí ustanovení a údaje této normy v kap. 3 až 6 pro závlahu postřikem. V kap. 7 jsou obsažena ustanovení pro transformaci údajů o závlaze postřikem na další způsoby závlah. Norma tedy v kap. 3 definuje zejména závlahová množství, a celkovou potřebu závlahové vody, v kap. 4 časový průběh potřeby závlahové vody, v kap. 5 závlahové dávky a konečně v kap. 6 veličiny pro návrh závlahových zařízení. Kap. 7 se pak týká veličin pro návrh dalších způsobů závlah. ČSN 75 0434 byla vydána v únoru 1994. Nahradila ON 83 0635 z 14.11.1972.

Označení ČSN 75 0434 (750434)
Katalogové číslo 15406
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 2. 1994
Datum účinnosti 1. 3. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963154060
Norma byla zrušena k 1. 4. 2017
a nahrazena ČSN 75 0434 (750434)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 04 34
  • ČSN 750434
  • ČSN 75 04 34 : 1994
  • ČSN 750434:1994
  • ČSN 75 0434:1994