ČSN ISO 177 (640244) Zrušená norma

Plasty. Stanovení migrace změkčovadel

ČSN ISO 177 Plasty. Stanovení migrace změkčovadel
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 177:1988. Specifikuje metodu stanovení schopnosti změkčovadel migrovat z plastů do jiných materiálů nebo jiných plastů při jejich vzájemném kontaktu. Tato zkouška je vhodná a) pro vyhodnocování schopnosti plastů, zejména plastů ve formě fólií a desek, ztrácet určitou část svých tekutých složek ve styku s materiály vykazujícími afinitu pro změkčovadla; b) ke studiu schopnosti změkčovadel o jedné či více koncentracích migrovat z polymeru či řady polymerů. Podstata zkoušky: Zkušební těleso vyseknuté (vyříznuté, vystříhnuté) z fólie schopné absorbovat změkčovadlo tak, aby plochy byly po celé ploše v dotyku. Pak se vystaví působení teploty za předepsaných podmínek. Úbytek hmotnosti zkušebního tělesa, teoreticky rovný zvýšení hmotnosti absorbujících fólií, je měřítkem migrace změkčovadla. ČSN ISO 177 (64 0244) byla vydána v únoru 1994. Nahradila ČSN 64 0244 z 29.6.1981

Označení ČSN ISO 177 (640244)
Katalogové číslo 15423
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1994
Datum účinnosti 1. 3. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963154237
Změny a opravy Z1 9.99t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2017
a nahrazena ČSN EN ISO 177 (640244)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)