ČSN EN 50081-1 (333433) Zrušená norma

Elektromagnetická kompatibilita. Všeobecná norma týkající se vyzařování. Část první: Prostory obytné, obchodní a lehkého průmyslu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 50081-1:1992. Norma stanovující požadavky na vyzařování platí pro elektrické a elektronické přístroje určené pro použití v prostorách obytných, obchodních a lehkého průmyslu, jak je blíže popsáno v kapitole 5, pro které neexistují předmětové normy nebo normy pro skupinu předmětů, týkající se vyzařování. Přístroje určené pro vysílání elektromagnetické energie pro radiokomunikační účely jsou z této normy vyloučeny. Norma se vztahuje na kmitočtový rozsah 0 Hz až 400 GHz. Požadavky na vyzařování byly vybrány tak, aby bylo zajištěno, že rušení běžně generované přístroji v prostorách obytných, obchodních a lehkého průmyslu nepřekročí úroveň, která by mohla zabránit jiným přístrojům v činnosti, pro kterou jsou určeny. Poruchové stavy přístrojů nejsou brány v úvahu. Účelem této normy je stanovení mezních hodnot a zkušebních metod pro přístroje definované v kapitole l ve vztahu k elektromagnetickému vyzařování, které může způsobit rušení v jiných přístrojích, např. rozhlasových přijímačích. Tyto mezní hodnoty vyzařování představují základní požadavky elektromagnetické kompatibility. Měření jsou prováděna na příslušných vstupech přístroje podle tabulky 1 (mezní hodnoty jsou udávány v dB) ČSN EN 50081-1 (33 3433) byla vydána v únoru 1994.

Označení ČSN EN 50081-1 (333433)
Katalogové číslo 15366
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1994
Datum účinnosti 1. 3. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963153667
Změny a opravy Z1 7.02t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)