ČSN CISPR 16 (334210) Zrušená norma

Specifikace CISPR pro přístroje a metody měření vysokofrekvenčního rušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Touto normou se přejímá CISPR 16:1987. CISPR 16 Specifikace CISPR pro přístroje a metody měření vysokofrekvenčního rušení byl schválen Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k přímému používání jako Česká norma ČSN CISPR 16 bez jakýchkoli modifikací. CISPR 16 je dostupná v Českém normalizačním institutu. Žádný jiný text tato norma neobsahuje! ČSN CISPR 16 (33 4210) byla vydána v únoru 1994. Nahradila ČSN 33 4210 z 17.1.1986 a ČSN 33 4211 z 17.1.1986.

Označení ČSN CISPR 16 (334210)
Katalogové číslo 15897
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 2. 1994
Datum účinnosti 1. 3. 1994
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 2 strany formátu A4
EAN kód 8590963158976
Norma byla zrušena k 1. 3. 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)