ČSN EN 50082-1 (333434) Zrušená norma

Elektromagnetická kompatibilita - Všeobecná norma týkající se odolnosti. Část první: Prostory obytné, obchodní a lehkého průmyslu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 50082-1:1992. Norma stanovující požadavky na odolnost platí pro elektrické a elektronické přístroje určené pro použití v prostorách obytných, obchodních a lehkého průmyslu, jak je blíže popsáno v kapitole 5, pro které neexistují předmětové normy nebo normy pro skupinu předmětů, týkající se odolnosti. Přístroje určené pro vysílání elektromagnetické energie pro radiokomunikační účely jsou z této normy vyloučeny. Tato norma se vztahuje na kmitočtový rozsah 0 Hz až 400 GHz. Požadavky na odolnost byly vybrány tak, aby byla zajištěna odpovídající úroveň odolnosti přístrojů v prostorách obytných, obchodních a lehkého průmyslu. Tyto úrovně však nepokrývají extrémní případy, které se mohou vyskytnout v kterýchkoliv prostorách avšak s výjimečně nízkou pravděpodobností výskytu. Účelem této normy je definovat požadavky na zkoušky odolnosti pro přístroje definované v kapitole l ve vztahu ke spojitému i tranzientnímu rušení, zavedenému jak po vodičích, tak zářením včetně elektrostatických výbojů. Tyto požadavky představují základní nároky na odolnost vůči rušení. Měření jsou prováděna na příslušných vstupech přístroje podle tabulek 1 až 4. ČSN EN 50082-1 (33 3434) byla vydána v únoru 1994.

Označení ČSN EN 50082-1 (333434)
Katalogové číslo 15377
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1994
Datum účinnosti 1. 3. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963153773
Norma byla zrušena k 1. 3. 1999
a nahrazena ČSN EN 50082-1 (333434)