ČSN (normy i změny) z října 1997

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 1925/změna Amd.1 (011401) - říjen 1997

Vibrace. Vyvažování - Názvosloví

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 8429 (195001) - říjen 1997 aktuální vydání

Optika a optické přístroje. Oftalmologie. Kruhová úhlová stupnice

125 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 8221/změna Z1 (278221) - říjen 1997

Stroje pro zemní práce. Nakladače. Technické požadavky a zkoušení

Změna byla zrušena k 1. březnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 27 8221/změna Z2 (278221) - říjen 1997

Stroje pro zemní práce. Nakladače. Technické požadavky a zkoušení

Změna byla zrušena k 1. březnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2545-1 (312541) - říjen 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Přetavované materiály a odlitky z titanu a slitin titanu - Technická specifikace - Část 1: Všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 2545-2 (312541) - říjen 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Přetavované materiály a odlitky z titanu a slitin titanu - Technická specifikace - Část 2: Přetavované materiály

125 Kč

ČSN EN 2545-3 (312541) - říjen 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Přetavované materiály a odlitky z titanu a slitin titanu - Technická specifikace - Část 3: Kontrolní a sériové odlitky

230 Kč

ČSN EN 2155-13 (317370) - říjen 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro transparentní materiály k zasklívání letadel - Část 13: Stanovení teploty průhybu při zatížení

190 Kč

ČSN EN 2155-14 (317370) - říjen 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Zkušební metody pro transparentní materiály k zasklívání letadel. Část 14: Stanovení odolnosti za tepla 1/10 podle Vicata

125 Kč

ČSN EN 2155-8 (317370) - říjen 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Zkušební metody pro transparentní materiály k zasklívání letadel. Část 8: Stanovení optického zkreslení

125 Kč

ČSN EN 2155-9 (317370) - říjen 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Zkušební metody pro transparentní materiály k zasklívání letadel. Část 9: Stanovení zákalu

125 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(731)/změna Z1 (330050) - říjen 1997

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny

65 Kč

ČSN EN 61000-5-5 (333432) - říjen 1997

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 5: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů - Oddíl 5: Specifikace ochranných prvků pro rušení HEMP šířené vedením - Základní norma EMC

350 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 125500 (345895) - říjen 1997

Dílčí specifikace: Toroidní jádra z magnetických oxidů pro odrušovací filtry a transformátory s nízkou úrovní signálu

230 Kč

ČSN IEC 589 (346464) - říjen 1997

Zkušební metody k stanovení iontových znečištěnin v elektroizolačních materiálech kapalinovou extrakcí

125 Kč

ČSN EN 61067-3-1 (346543) - říjen 1997

Tkanice ze skleněného vlákna a ze směsného vlákna sklo-polyester - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Tkanice typu 1, 2 a 3

125 Kč

ČSN IEC 684-3-201 (346553) - říjen 1997

Specifikace ohebných izolačních trubiček - Část 3: Specifikace požadavků na jednotlivé typy trubiček - List 201: Ohebné teplem smrštitelné trubičky ze sítovaného PVC pro všeobecné použití, smrštění v poměru 2:1

190 Kč

ČSN 34 8031/změna Z1 (348031) - říjen 1997

Zkoušky vysokonapěťových izolátorů pro střídavé napětí při umělém znečištění

Změna byla zrušena k 17. lednu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN 35 1360/změna Z1 (351360) - říjen 1997

Přístrojové transformátory proudu a napětí (měřicí a jisticí)

Změna byla zrušena k 1. červnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 122001 (353830) - říjen 1997

Vzorová předmětová specifikace: Vysokofrekvenční konektory pro vojenské účely (Specifikace CECC odpovídající MIL-C-39012)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61076-4-001 (354621) - říjen 1997

Konektory se stanovenou jakostí pro použití ve stejnosměrných, nízkofrekvenčních analogových a číslicových rychlých datových aplikacích - Část 4: Konektory pro desky s plošnými spoji - Oddíl 001: Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 163100 (358763) - říjen 1997

Dílčí specifikace: Vrstvové a hybridní integrované obvody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 163101 (358763) - říjen 1997

Vzorová předmětová specifikace: Vrstvové a hybridní integrované obvody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 165000-1 (358765) - říjen 1997

Vrstvové a hybridní integrované obvody - Část 1: Kmenová specifikace - Postup pro schválení způsobilosti

550 Kč

ČSN EN 165000-2 (358765) - říjen 1997

Vrstvové a hybridní integrované obvody - Část 2: Vnitřní vizuální kontrola a zvláštní zkoušky

350 Kč

ČSN EN 123000/změna A2 (359000) - říjen 1997

Kmenová specifikace. Desky s plošnými spoji

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 187000/změna A1 (359220) - říjen 1997

Kmenová specifikace - Optické kabely

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN IEC 357/změna A6+A7 (360160) - říjen 1997

Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 357/změna Z1 (360160) - říjen 1997

Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 357/změna Z2 (360160) - říjen 1997

Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 682/změna Z1 (360161) - říjen 1997

Normalizovaná metoda měření teploty na stiscích křemenných halogenových žárovek

32 Kč

ČSN EN 60662 +A4+A5+A6/změna A7 (360240) - říjen 1997

Vysokotlaké sodíkové výbojky (obsahuje změny A4:1994, A5:1994, A6:1994)

Změna byla zrušena k 2. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 622/změna Z1 (364373) - říjen 1997

Niklkadmiové hermetické hranolové akumulátory

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61266 (364884) - říjen 1997

Ultrazvuk - Použití kapesního dopplerovského detektoru při detekci srdečních ozev plodu - Provozní požadavky, metody měření a dokumentace výsledků

350 Kč

ČSN EN 61030 (368010) - říjen 1997

Zvukové, obrazové a audiovizuální systémy - Domácí digitální sběrnice (D2B)

570 Kč

ČSN EN 61119-5 (368451) - říjen 1997

Kazetové magnetofony pro digitální záznam (DAT) - Část 5: DAT pro profesionální použití

230 Kč

ČSN EN 60843-2 (368532) - říjen 1997

Kazetový systém používající šikmý záznam obrazu na pásek 8 mm - Video 8 - Část 2: Vícestopý systém záznamu zvuku s PCM

230 Kč

ČSN EN 61610 (368590) - říjen 1997

Elektronické transparentní a netransparentní obrazy - Hodnocení kvality obrazu

350 Kč

ČSN ISO/IEC 7776 (369234) - říjen 1997

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Procedury pro vysokoúrovňové řízení datového spoje - Popis procedur datového spoje kompatibilních s LAPB X.25 pro provoz s DTE

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 8.99t

900 Kč

ČSN EN 726-6 (369723) - říjen 1997 aktuální vydání

Systémy s identifikačními kartami - Telekomunikační karty s integrovanými obvody a koncová zařízení - Část 6: Telekomunikační možnosti

440 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 60999-1/Cor.1 (370680) - říjen 1997

Připojovací zařízení - Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové svorky pro měděné vodiče

Změna byla zrušena k 30. červnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 9144 (569144) - říjen 1997

Zmrazené zelené a žluté fazolové lusky

190 Kč

ČSN 56 9147 (569147) - říjen 1997

Zmrazený pórek

125 Kč

ČSN 56 9148 (569148) - říjen 1997

Zmrazená brokolice

190 Kč

ČSN 56 9150 (569150) - říjen 1997

Zmrazená mrkev

190 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 6079 (580444) - říjen 1997

Instantní čaj v pevném stavu - Specifikace

125 Kč

64 Plasty

ČSN EN 705 (643127) - říjen 1997

Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené reaktoplastové (GRP) trubky a fitinky - Metody pro regresní analýzu a jejich použití

350 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 9664 (668513) - říjen 1997

Lepidla - Zkušební metody na únavu konstrukčních lepidel zatěžovaných ve smyku tahem

230 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 4200 (704200) - říjen 1997 aktuální vydání

Laboratorní sklo - Chladiče

190 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 12024 (770871) - říjen 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření odolnosti při zvýšené teplotě a vlhkosti

125 Kč

ČSN EN 12031 (770875) - říjen 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření pevnosti v průtlaku

125 Kč

ČSN EN 12036 (770878) - říjen 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření pronikání rozpouštědla do lepicích překrývacích pásek

125 Kč

ČSN EN 12025 (770882) - říjen 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření pevnosti v dotržení kyvadlovou metodou

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 1101 (806310) - říjen 1997 aktuální vydání

Textilie - Hořlavost - Záclony a závěsy - Podrobný postup pro stanovení snadnosti zapálení svisle umístěných vzorků (malý plamen)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.06t

190 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 127 ed. 1 (872003) - říjen 1997 aktuální vydání

Navrhování zařízení (EE). Zkoušky fyzicky velkých telekomunikačních systémů na vyzařování

340 Kč

ČSN P I-ETS 300 020-2/změna A1 (872501) - říjen 1997

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Systém zkušebního uspořádání mobilní stanice. Specifikace systémového simulátoru (GSM 11.40)

32 Kč

ČSN ETS 300 585 ed. 3 (872580) - říjen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Užití rozhraní koncové datové zařízení - ukončující datové zařízení (DTE-DCE) pro službu krátkých zpráv (SMS) a vysílání pro buňku (CBS) (GSM 07.05)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 585 ed. 4 (872580) - říjen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Užití rozhraní koncové datové zařízení - ukončující datové zařízení (DTE-DCE) pro službu krátkých zpráv (SMS) a vysílání pro buňku (CBS) (GSM 07.05)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 590 ed. 5 (872585) - říjen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (MSC-BSS) - Specifikace vrstvy 3 (GSM O8.08)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 599 ed. 3 (872625) - říjen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ETS 300 558 ed. 2 (872629) - říjen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Specifikace doplňkových služeb na rádiovém rozhraní vrstvy 3. Všeobecná hlediska (GSM 04.10)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 564 ed. 2 (872630) - říjen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Specifikace doplňkových služeb na rádiovém rozhraní vrstvy 3. Formáty a kódování (GSM 04.80)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 564 ed. 3 (872630) - říjen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Specifikace doplňkových služeb na rádiovém rozhraní vrstvy 3. Formáty a kódování (GSM 04.80)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 176-1 ed. 2 (875012) - říjen 1997

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT). Specifikace schvalovacích zkoušek - Část 1: Rádio

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 009-1 ed. 3 (877003) - říjen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Řídicí část signalizačního spojení (SCCP) (v režimu bez spojení a se spojením ve třídě 2) podporující mezinárodní propojení - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 098-3 ed. 1 (877019) - říjen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 130-3 ed. 1 (877027) - říjen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Identifikace zlomyslného volání (MCID) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 130-5 ed. 1 (877027) - říjen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Identifikace zlomyslného volání (MCID) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 138-3 ed. 1 (877030) - říjen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba. Protokol digitální účastnické signalizace č.1 (DSS 1). Část 3: specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 141-3 ed. 1 (877032) - říjen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 141-5 ed. 1 (877032) - říjen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TPP&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 182-3 ed. 1 (877035) - říjen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Oznamování poplatků (AoC) - doplňková služba. Protokol digitální účastnické signalizace č. 1 (DSS 1). Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 182-5 ed. 1 (877035) - říjen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Oznamování poplatků (AoC) - doplňková služba. Protokol digitální účastnické signalizace č. 1 (DSS 1). Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 185-3 ed. 1 (877037) - říjen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 185-5 ed. 1 (877037) - říjen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 287-1 ed. 2 (877041) - říjen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Transakční schopnosti (TC) verze 2 - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 324-3 ed. 1 (877045) - říjen 1997

Signalizační protokoly a spojování (SPS) - Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) síťové vrstvy (strana AN)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 324-5 ed. 1 (877045) - říjen 1997

Signalizační protokoly a spojování (SPS) - Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) síťové vrstvy (strana LE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 324-7 ed. 1 (877045) - říjen 1997

Signalizační protokoly a spojování (SPS) - Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 7: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) spojové vrstvy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 336 ed. 1 (877098) - říjen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Část přenosu zpráv (MTP) - Specifikace zkoušek

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 658 ed. 1 (877099) - říjen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Transakční schopnosti (TC) verze 2 - Specifikace zkušebního odpovídače

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 662-1 ed. 1 (877101) - říjen 1997

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 663-1 ed. 1 (877102) - říjen 1997

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 664-1 ed. 1 (877103) - říjen 1997

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2)- Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 665-1 ed. 1 (877104) - říjen 1997

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 666-1 ed. 1 (877105) - říjen 1997

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 667-1 ed. 1 (877106) - říjen 1997

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Subadresování (SUB) - doplňková služba - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 668-1 ed. 1 (877107) - říjen 1997

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 669-1 ed. 1 (877108) - říjen 1997

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Interakce doplňkových služeb - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 709 ed. 1 (877567) - říjen 1997

Koncová zařízení (TE) - Služba rozšířeného rozhraní člověk - stroj pro služby Videotexu a multimediálního/hypermediálního vyhledávání

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 684 (917842) - říjen 1997 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Zjišťování pevnosti sváru

125 Kč