ČSN 75 1400 (751400) Zrušená norma

Hydrologické údaje povrchových vod

ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro zpracování a poskytování standardních hydrologických údajů povrchových vod (dále jen hydrologických údajů), zejména pro:
a) návrh, výstavbu a provoz vodních nádrží, vodohospodářských děl a zařízení na vodních tocích , úprav vodních toků;
b) návrh a výstavbu mostů a jiných zařízení křižujících vodní toky a propustků v drážních, dálničních a silničních tělesech;
c) řešení ochrany území a objektů před povodněmi na vodních tocích;
d) řešení zásobování vodou z povrchových vodních zdrojů a vypouštění odpadních vod;
e) řešení ochrany jakosti a množství povrchových vod a životního prostředí.
Norma upravuje problematiku běžných údajů o průtocích ve vodních tocích. Pro ostatní hydrologické údaje a hydrologické studie se doporučuje ustanovení normy použít přiměřeně.
Norma neplatí pro operativní zpracování a poskytování údajů vyjadřujících aktuální stav a pro hydrologické předpovědi.

Označení ČSN 75 1400 (751400)
Katalogové číslo 21956
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1997
Datum účinnosti 1. 11. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963219561
Norma byla zrušena k 1. 2. 2014
a nahrazena ČSN 75 1400 (751400)
Tato norma nahradila ČSN 75 1400 (751400) z července 1991
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 14 00
  • ČSN 751400
  • ČSN 75 14 00 : 1997
  • ČSN 751400:1997
  • ČSN 75 1400:1997