ČSN EN 474-4 (277911) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část EN 474 specifikuje bezpečnostní požadavky pro rýpadlo-nakladače.
Tato norma specifikuje požadavky na konstrukci a výrobu rýpadlo-nakladačů, aby chránily pracovníky před nehodami a ohrožením zdraví, ke kterému by mohlo dojít během jejich činnosti, nakládání, přepravy a údržby.
Tato část normy musí být používána společně s částí 1. Tato část pro rýpadlo-nakladače neopakuje požadavky z části 1, ale přidává nebo nahrazuje požadavky z části 1.
Tato evropská norma řeší všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a události týkající se rýpadlo-nakladačů, když jsou používány podle svého určení a za podmínek nesprávného používání, které je důvodně předvídatelné.
Tato norma podporuje splnění požadavků uvedených ve Směrnici 98 /37/ES (strojní zařízení), která byla změněna Směrnicí 98/79/ES a je převzata do ČSN překladem bez národních modifikací.

Označení ČSN EN 474-4 (277911)
Katalogové číslo 78870
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 2007
Datum účinnosti 1. 7. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963788708
Norma byla zrušena k 1. 11. 2009
a nahrazena ČSN EN 474-4 +A1 (277911)
Tato norma nahradila ČSN EN 474-4 (277911) z října 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 474-1 +A6 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 474-10 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 10: Požadavky pro rýhovače

ČSN EN 474-11 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu

ČSN EN 474-12 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla

ČSN EN 474-2 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 2: Požadavky pro dozery

ČSN EN 474-3 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 3: Požadavky pro nakladače

ČSN EN 474-4 +A2 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače

ČSN EN 474-5 +A3 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla

ČSN EN 474-6 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 6: Požadavky pro dampry

ČSN EN 474-7 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 7: Požadavky pro skrejpry

ČSN EN 474-8 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 8: Požadavky pro grejdry

ČSN EN 474-9 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí