ČSN EN 474-4 +A2 (277911) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače

ČSN EN 474-4 +A2 Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 474-4+A2

Tato část EN 474 se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které se týkají kolových a pásových rýpadlo-nakladačů, jak jsou definovány v EN ISO 6165:2006, když jsou používané podle určení a za podmínek nesprávného používání, výrobcem důvodně předvídaného (viz kapitola 4).
Tato část se také týká použití s paletizačními vidlemi, manipulace s břemenem a manipulace s kulatinou.
Požadavky této části jsou doplňkové ke společným požadavkům formulovaným v EN 474-1:2006+A1:2009.
Tato část neopakuje požadavky z EN 474-1:2006+A1:2009, ale přidává nebo nahrazuje požadavky k použití pro rýpadlo-nakladače.
Tato část specifikuje vhodná technická opatření pro odstranění nebo snížení rizik vyplývajících z významných nebezpečí, nebezpečných situací a událostí během uvedení do provozu, při provozu a údržbě rýpadlo-nakladačů.
Tato evropská norma neplatí pro strojní zařízení, která byla vyrobena před datem vydání této evropské normy CEN.

Označení ČSN EN 474-4 +A2 (277911)
Katalogové číslo 91224
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 2012
Datum účinnosti 1. 9. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963912240
Změny a opravy Z1 5.23t
Norma byla zrušena k 31. 3. 2024
a nahrazena ČSN EN 474-4 (277911)
Tato norma nahradila ČSN EN 474-4 +A1 (277911) z října 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 474-1 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 474-10 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 10: Požadavky pro rýhovače

ČSN EN 474-11 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu

ČSN EN 474-12 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla

ČSN EN 474-13 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 13: Požadavky pro válce

ČSN EN 474-2 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 2: Požadavky pro dozery

ČSN EN 474-3 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 3: Požadavky pro nakladače

ČSN EN 474-4 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače

ČSN EN 474-5 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla

ČSN EN 474-6 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 6: Požadavky pro dampry

ČSN EN 474-7 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 7: Požadavky pro skrejpry

ČSN EN 474-8 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 8: Požadavky pro grejdry

ČSN EN 474-9 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí

foo