ČSN EN 626-2 (833230) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení. Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 2: Metodologie návodu postupů ověřování

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 626-2:1996. Tato norma je normou typu B1, tzn. týká se jednotlivých bezpečnostních hledisek a poskytuje zpracovatelům norem typu C návod, umožňující vývoj postupů, vhodných pro ověřování. Tyto postupy musí brát v úvahu zdravotní rizika ve spojitosti se snížením emisí nebezpečných látek ve všech etapách života stroje (viz 3.11 ČSN EN 292-1:1992 a kapitola 4 ČSN EN 626-1:1994). Norma obsahuje postupy, které vedou k volbě kritických faktorů vztahujících se k emisím nebezpečných látek, s cílem specifikovat vhodné postupy ověřování. Tato evropská norma musí být používána spolu s (ČSN) EN 626-1. Norma v podstatě definuje kroky, které musí být učiněny při "ověřování postupů". Tj. zjistit látky, které mohou být emitovány , určit, které z nich ohrožují zdraví a konečně provést jejich ověření podle nejzávažnějších vlastností. Ve stručné normě obsahuje Příloha A postupový diagram návodu ověřování postupů, Příloha B příklady typických emisí a jejich stanovení, Příloha C příklady významných faktorů a jejich určující parametry. ČSN EN 626-2 (83 3230) byla vydána v říjnu 1997.

Označení ČSN EN 626-2 (833230)
Katalogové číslo 26114
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 1997
Datum účinnosti 1. 11. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963261140
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 626-2 +A1 (833230)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)