ČSN EN 61268 (356118) Zrušená norma

Střídavé statické varhodinové elektroměry pro jalovou energii (třídy přesnosti 2 a 3)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pouze pro nově vyrobené statické elektroměry pro měření jalové energie tříd přesnosti 2 a 3 určené pro měření elektrické jalové energie střídavého proudu o kmitočtech v rozsahu 45 Hzaž 65 Hz. Podobně jako IEC 687 a IEC 1036 platí pouze pro jejich typové zkoušky. Hodnoty pro elektroměry třídy přesnosti 3 vycházejí z IEC 145. Z praktických důvodů je tato norma založena na konvenční definici jalové energie pro sinusové proudy a napětí jen pro základní kmitočet.
Tato norma platí pouze pro statické elektroměry jalové energie pro vnitřní a venkovní použití, které se skládají z měřicího prvku a registru (registrů) uzavřených v pouzdře elektroměru. Tato norma se rovněž vztahuje na indikátor(y) stavu a impulzní výstup(y) .
Tato norma se nevztahuje na:
a) elektroměry pro jalovou energii, u nichž napětí mezi připojovacími svorkami překračuje 600 V (sdružené napětí u elektroměrů pro vícefázové systémy);
b) přenosné elektroměry;
c) datová rozhraní k registru daného elektroměru.
Tam, kde existuje vnější displej a/nebo vnější paměť(i) nebo kde jsou v pouzdře elektroměru uzavřeny další prvky (jako jsou například indikátory maxima, dálkové měření, časové spínače nebo dálkové ovládání atd.), se tato norma aplikuje pouze na příslušnou měřicí část.
Tato norma nezahrnuje přejímací zkoušky a zkoušky shody s danými požadavky (oba zkušební postupy jsou vázány právními předpisy jednotlivých zemí a bylo by možné se jimi zabývat pouze částečně). Pokud jde o přejímací zkoušky, pak základní pokyny jsou uvedeny v IEC 514.
Zkušební úrovně je nutné považovat za minimální hodnoty, které zaručují za běžných provozních podmínek správnou činnost daného elektroměru. Pro zvláštní použití mohou být nezbytné jiné zkušební úrovně a tyto úrovně pak budou muset být mezi uživatelem a výrobcem pevně stanoveny.
POZNÁMKA - Tato norma je koncipovaná tak, aby zahrnovala elektroměry užívající jak analogové, tak číslicové měřicí metody a metody fázového posunu, jsou-li v daném elektroměru uplatněny. Tato norma obsahuje také požadavky na elektroměry, u nichž se fázový posun realizuje prostřednictvím vhodného vnějšího zapojení.

Označení ČSN EN 61268 (356118)
Katalogové číslo 22450
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 1997
Datum účinnosti 1. 11. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963224503
Norma byla zrušena k 1. 1. 2004
a nahrazena ČSN EN 62053-23 (356132)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)