ČSN 48 1211 (481211) Aktuální vydání

Lesní semenářství - Sběr, kvalita a zkoušky kvality semenného materiálu lesních dřevin

ČSN 48 1211 Lesní semenářství - Sběr, kvalita a zkoušky kvality semenného materiálu lesních dřevin
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Novelizovaná norma se týká metod zjišťování (zkoušení) kvality semenného materiálu lesních dřevin používaných v České republice pro obnovu lesních porostů a zalesňování pozemků určených k plnění funkcí lesa a obchodovaných podle zákona 149/ 2003 Sb. a navazujících předpisů v platném znění.
Do normy byly zapracovány aktuální mezinárodní předpisy pro zkoušení kvality semen (International Seed Testing Association Rules for seed testing) a nová terminologie.

Označení ČSN 48 1211 (481211)
Katalogové číslo 75374
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 4. 2006
Datum účinnosti 1. 5. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963753744
Tato norma nahradila ČSN 48 1211 (481211) z října 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 48 12 11
  • ČSN 481211
  • ČSN 48 12 11 : 2006
  • ČSN 481211:2006
  • ČSN 48 1211:2006