ČSN 48 1211 (481211) Zrušená norma

Lesní semenářství - Sběr, jakost a zkoušky jakosti plodů a semen lesních dřevin

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma uvádí pokyny pro sběr, označení, přejímku, dopravu a zkoušení jakosti semenné suroviny a semen lesních dřevin přirozeně rozšířených nebo pěstovaných v České republice.
Zkoušky jakosti semenné suroviny a semen lesních dřevin provádí v České republice akreditovaná laboratoř Semenářské kontroly (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, výzkumná stanice Uherské Hradiště), příp. další akreditovaná pracoviště.
Laboratoř Semenářské kontroly VÚLHM je členem mezinárodní organizace ISTA (International Seed Testing Association) pro zkoušení jakosti semen a při zkoušení jakosti semen lesních dřevin pro export se řídí metodickými postupy této organizace.

Označení ČSN 48 1211 (481211)
Katalogové číslo 26102
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 10. 1997
Datum účinnosti 1. 11. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963261027
Změny a opravy Z1 2.01t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2006
a nahrazena ČSN 48 1211 (481211)
Tato norma nahradila ČSN 48 1211 (481211) z prosince 1973
ČSN 48 2111 (482111) z prosince 1972

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 48 12 11
  • ČSN 481211
  • ČSN 48 12 11 : 1997
  • ČSN 481211:1997
  • ČSN 48 1211:1997