ČSN 34 7470-13 (347470) Zrušená norma

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 13: Jedno a vícežilové ohebné kabely ze sítěného polymeru s nízkou emisí dýmu a korozivních plynů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část (Část 13) HD podrobně určuje zejména jedno a vícežilové ohebné kabely pro jmenovité napětí 450/750 V s izolací a pláštěm ze sítěné směsi s nízkou emisí dýmu a korozivních plynů když jsou zasaženy ohněm.
Všechny nekovové materiály uvedené v této části HD musí vyhovovat požadavkům HD 602. Všechny kabely musí vyhovovat požadavkům daným Částí 1 a jednotlivé typy vodiče musí vyhovovat zvláštním požadavkům této části.
POZNÁMKA - Celkové rozměry kabelů v této části HD 22 byly vypočítány podle EN 60719.

Označení ČSN 34 7470-13 (347470)
Katalogové číslo 50709
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1997
Datum účinnosti 1. 11. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963507095
Změny a opravy UR 12.97, Z1 8.00t, Z2 10.07t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2008
a nahrazena ČSN 34 7470-13 ed. 2 (347470)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 347470-13
  • ČSN 34 74 70-13