ČSN P ENV 807 (490662) Zrušená norma

Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení hranice účinnosti proti houbám způsobujícím měkkou hnilobu a ostatním půdním mikroorganismům

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 807:1993. Obsahuje metodu pro zjištění hranice účinnosti ochranného prostředku na dřevo proti houbám způsobujícím měkkou hnilobu dřeva, je-li ochranný prostředek aplikován hloubkovou impregnací. Tato metoda se používá pro formulace ochranných prostředků nebo jejich účinné složky. Normalizována je podstata zkoušky (metoda je založena na dvou souběžně probíhajících zkouškách), její postup je podrobně popsán. Dále se norma zabývá zkušebními materiály a zařízením, vzorkováním, zkušebními tělesy, platností zkoušky, vyjádřením výsledků a protokolem o zkoušce. Z hlediska ochrany zdraví stojí za pozornost normalizovaná rozpouštědla nebo ředidla v čl.5.2.1.1, kde se v poznámce nepřipouští použití "benzenu nebo jiných rozpouštědel, která jsou nebezpečná zdraví", a v dalším článku se normalizuje xylen. V čl.5.2.1.3 jsou uvedeny normalizované referenční ochranné prostředky, a to síran měďnatý (35%), dvojchroman draselný (45%) a oxid arseničný (20%), nebo síran měďnatý (50%), dvojchroman draselný (40%) a oxid chromový (2%). (U těchto referenčních a poměrně toxických směsí není žádná poznámka.) Nicméně na to zřejmě pamatuje čl.5.3.1.7, který požaduje osobní ochranné pracovní prostředky podle charakteru použitého rozpouštědla i zkoušeného prostředku. Ochrana zdraví je poměrně obsáhle komentována i v normativní příloze E, kde se normalizují tři sterilizační postupy, a to ionizujícím zářením, ethylénoxidem a vodní parou. Pokud jde o ethylénoxid je dokonce odkaz na event. národní předpisy pro jeho použití. ČSN P ENV 807 (49 0662) byla vydána v říjnu 1997.

Označení ČSN P ENV 807 (490662)
Katalogové číslo 20142
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 10. 1997
Datum účinnosti 1. 11. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran
EAN kód 8590963201429
Norma byla zrušena k 1. 2. 2002
a nahrazena ČSN P ENV 807 (490662)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)