ČSN EN 60238 ed. 2 (360383) Zrušená norma

Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro objímky s Edisonovým závitem E14, E27 a E40, které jsou určeny jen pro připojení světelných zdrojů a komponentů svítidel* na napájecí síť. Platí i pro objímky se spínači používané jen v obvodech střídavého proudu, ve kterých efektivní hodnota provozního napětí nepřesahuje 250 V. Tato norma platí i pro objímky s Edisonovým závitem E5 určené k připojení sériově zapojených světelných zdrojů na napájecí síť s provozním napětím nepřevyšujícím 25 V a použité ve vnitřním prostředí, a pro objímky s Edisonovým závitem E10 určené k připojení sériově zapojených světelných zdrojů na napájecí síť s provozním napětím nepřesahujícím 60 V a použité ve vnitřním nebo venkovním prostředí. Platí rovněž pro vestavěné objímky E10 k připojení jednotlivých světelných zdrojů na napájecí síť. Tyto objímky nejsou určeny pro maloobchodní prodej. V odůvodněném rozsahu tato norma platí i pro jiné objímky, než s Edisonovým závitem, které jsou rovněž určeny pro připojení sériově zapojených světelných zdrojů na napájecí síť.
POZNÁMKA - Tento druh objímek se používá například ve světelných řetězcích vánočních stromků.

Tato norma platí také pro objímky, které jsou zcela nebo částečně spojené se svítidlem, nebo se uvažují pro vestavění do spotřebičů (zařízení). Pokrývá pouze požadavky pro objímky. Všechny další požadavky, jako je ochrana před úrazem elektrickým proudem v oblasti svorek a požadavky příslušných souvisejících norem, je nutno dodržet a přezkoušet po vestavění do příslušných spotřebičů (zařízení), pokud tyto spotřebiče (zařízení) se zkoušejí podle předmětové normy. Takové objímky se neuvažují pro maloobchodní prodej. Samostatné objímky, například soklové objímky, které nejsou určeny pro vestavění, se zkouší jako svítidla. Tato norma platí pro objímky používané ve vnitřním nebo venkovním prostředí v bytových i průmyslových osvětlovacích soustavách. Platí i pro objímky pro iluminační žárovky. Na místech, kde převládají zvláštní podmínky, například uliční osvětlení, na palubách lodí, ve vozidlech a na nebezpečných místech, například v prostředí s nebezpečím výbuchu, se mohou požadovat speciální konstrukce.
POZNÁMKY
1. Tato norma neplatí pro objímky E26d na osvětlení stromů.
2. Tato norma se zakládá na následujících údajích, vztahujících se na světelné zdroje pro všeobecné osvětlení:
- s paticemi E14 používanými pro světelné zdroje s proudem nepřesahujícím 2 A;
- s paticemi E27 používanými pro světelné zdroje s proudem nepřesahujícím 4 A;
- s paticemi E40 používanými pro světelné zdroje s proudem nepřesahujícím 16 A.
3. Jestliže jmenovité napájecí napětí nepřesahuje 130 V, je maximální proud pro objímky E40 32 A (viz 4.5 a 5.3).
4. Maximální teploty objímek, použitých ve svítidlech, jsou specifikovány v IEC 598.

Označení ČSN EN 60238 ed. 2 (360383)
Katalogové číslo 50583
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 10. 1997
Datum účinnosti 1. 11. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8590963505831
Změny a opravy A1 7.98t, A2 1.99t, Z1 10.99t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)