ČSN 34 7470-4 (347470) Zrušená norma

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 4: Šňůry a ohebné kabely

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část (Část 4) HD detailně specifikuje zejména šňůry s izolací z EPR a s textilním opletením, šňůry a ohebné kabely s izolací z EPR a s pláštěm z EPR, pryžového nebo polychloroprenového vulkanizátu nebo jiného ekvivalentního syntetického elestomeru pro jmenovité napětí do 450/750 V. Všechny kabely musí vyhovovat požadavkům daným Částí 1 a jednotlivé typy vodiče musí vyhovovat zvláštním požadavkům této části.
POZNÁMKA - Celkové rozměry vodičů v této části HD 22 byly vypočítány podle EN 60719.

Označení ČSN 34 7470-4 (347470)
Katalogové číslo 50714
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 10. 1997
Datum účinnosti 1. 11. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963507149
Změny a opravy UR 12.97, Z1 8.99t, Z2 8.03t, Z3 1.05t
Norma byla zrušena k 1. 2. 2006
a nahrazena ČSN 34 7470-4 ed. 2 (347470)
Tato norma nahradila ČSN 34 7470-4 (347470) z srpna 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 347470-4
  • ČSN 34 74 70-4