ČSN EN 982 (833371) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro fluidní zařízení a jejich součásti - Hydraulika

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 982:1996. Platí pro hydraulická zařízení a jejich součásti u strojních zařízení. Identifikuje rizika a faktory, které ovlivňují bezpečnost zařízení a jejich součástí, pokud jsou používány předpokládaným způsobem. Uvedené zásady jsou určeny pro konstrukci, výrobu a modifikaci nových zařízení a jejich součástí a hlediska používání včetně: montáže, instalace, seřizování, provozu, čištění a údržby. V normě jsou také zahrnuty součásti, ale jsou uvedeny pouze v rozsahu bezpečnostních požadavků, aby součásti zahrnuté do konstrukce zařízení, byly bezpečné. Platí pro zařízení a jejich součásti u strojních zařízení, která byla vyrobena po datu schválení této normy. V kapitole 4 je normalizován seznam rizik, který se mimo jiná, zejména bezpečnostní rizika, zabývá rizikem způsobeným hlukem. K tomu odkazuje na článek 5.1.8 kde se uvádí: "Pro konstrukční snižování hluku strojního zařízení a systémů viz ISO/TR 11688-1." Dále odkazuje na článek 5.2.1, který uvádí bezpečnostní požadavky - opatření provozních podmínek. Dále se v téže tabulce zabývá rizikem vyvolaným dotykem nebo vdechnutím škodlivých kapalin, plynů, mlh, dýmů a prachů. K tomu se odkazuje na požadavky, obsažené zejména v následujících článcích. V článku 5.3.2.6 - Vývod vzduchu se uvádí: "Jednočinně působící válec s pístnicí musí mít otvory vývodu vzduchu navrženy a/nebo umístěny tak, aby byla odstraněna rizika zranění osob při vypouštění vzduchu." Další odkaz je na článek 7.1 - Závěrečné údaje, který stanoví: "Součástí informací musí být obvodové schéma. Schéma má být v souladu s ISO/DIS 1219-2. V informacích musí být uvedeny důležité bezpečnostní údaje o kapalině, která je určena k používání, doporučující informace o manipulaci a použitelnosti kapaliny, včetně hygienických požadavků pro pracovníky při manipulaci s kapalinou a informace o jakékoliv toxicitě nebo riziku zadušení v případě požáru." Jako poslední článek, na něž se v této souvislosti odkazuje je čl.7.2 - Údaje pro údržbu, který zaznamenává všeobecné údaje pro údržbu a údaje pro údržbu akumulátorů. Norma kromě seznamu rizik a bezpečnostní požadavků - opatření obsahuje také ověření těchto bezpečnostních požadavků - opatření a informace o používání a další. ČSN EN 982 (83 3371) byla vydána v říjnu 1997.

Označení ČSN EN 982 (833371)
Katalogové číslo 26024
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 1997
Datum účinnosti 1. 11. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963260242
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 982 +A1 (833371)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)