ČSN 35 1302 (351302) Zrušená norma

Přístrojové transformátory napětí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 554 S1:1992. Souběžně a touto normou se může používat ČSN 35 1360 z října 1974 v souladu s předmluvou k HD 554 S1: 1992. V ní se uvádí, že u výrobků, které vyhověly příslušné národní normě před 1.6.1993 podle prohlášení výrobce nebo certifikačního orgánu, je přípustné použít předcházející normu pro výrobu až do 1.6.1998. Norma má čtyři kapitoly. První obsahuje všeobecné požadavky pro všechny transformátory napětí, které se používají k převodu měřených veličin do měřicích a jisticích přístrojů v rozsahu kmitočtů od 15 Hz do 100 Hz. Všeobecné požadavky uvedené v této kapitole se týkají všech transformátorů napětí, pro určité druhy, například kapacitní transformátory napětí, jsou zapotřebí další doplňující požadavky, které jsou uvedeny v příslušné kapitole. Ačkoliv se požadavky týkají především transformátorů se samostatnými vinutími, jsou také použitelné tam, kde je to vhodné, pro autotransformátory. Norma se nevztahuje na transformátory používané v laboratořích. Kapitola II obsahuje doplňující požadavky na jednofázové měřicí transformátory mapětí. Kapitola III obsahuje dodatečné požadavky na jednofázové jisticí transformátory napětí. Kapitola IV obsahuje doplňující požadavky pro kapacitní transformátory napětí. V každé kapitole je názvoslovná část: Kapitola I např. obsahuje 29 termínů a definic. Dále jsou ve všech kapitolách velmi podrobné technické požadavky, které mají v mnoha případech bezpečnostně technický charakter. ČSN 35 1302 byla vydána v říjnu 1997.

Označení ČSN 35 1302 (351302)
Katalogové číslo 26562
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 10. 1997
Datum účinnosti 1. 11. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran
EAN kód 8590963265629
Norma byla zrušena k 1. 1. 2002
a nahrazena ČSN EN 60044-2 (351358)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 35 13 02
  • ČSN 351302
  • ČSN 35 13 02 : 1997
  • ČSN 351302:1997
  • ČSN 35 1302:1997