ČSN 34 7816 (347816) Zrušená norma

Dílčí specifikace přístrojových kabelů pro digitální a analogovou komunikaci

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato dílčí specifikace zahrnuje přístrojové kabely používané pro vnitřní a vnější propojování elektronických zařízení v sítích digitálních a analogových komunikací. Kabely jsou izolované, vícežilové, vícepárové a vícečtyřkové, se stínícími mezivrstvami nebo bez nich. Kabely mají obvykle pláště z PVC. Požadují-li se kabely s odolností šíření požáru, musí mít plášť z termoplastického materiálu s nízkým vyvíjením dýmu a korozivních plynů při hoření. Kabely jsou vhodné pro použití v suchých vnitřních prostředích za podmínek předepsaných v příloze A. Izolace těchto kabelů je vhodná pro provoz při napětích předepsaných v předmětových specifikacích. Tyto kabely se však nesmí přímo připojovat ke zdroji s nízkou impedancí, například k veřejným sítím pro rozvod elektřiny. Kabely uvedené v této normě musí vyhovovat požadavkům kmenové specifikace vícežilových kabelů a kabelů se symetrickými páry nebo čtyřkami pro digitální a analogové komunikace. Tato dílčí specifikace musí být doplněna předmětovými specifikacemi udávajícími dodatečné podrobnosti, jsou-li vyžadovány konkrétním způsobem použití.

Označení ČSN 34 7816 (347816)
Katalogové číslo 50277
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 1997
Datum účinnosti 1. 11. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963502779
Norma byla zrušena k 1. 10. 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 34 78 16
  • ČSN 347816
  • ČSN 34 78 16 : 1997
  • ČSN 347816:1997
  • ČSN 34 7816:1997