ICS 33.040.50 - Vedení, spojení a obvody

ČSN 02 2868 (022868) - září 1970

Telegrafické svorky

32 Kč

ČSN EN 61334-3-21 (334730) - červenec 1999

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 3: Požadavky na přenos signálů po hlavním vedení - Oddíl 21: Kapacitní vazební zařízení připojená mezi fáze izolované soustavy středního napětí

230 Kč

ČSN EN 61663-2 (341391) - březen 2002

Ochrana před bleskem - Telekomunikační vedení - Část 2: Vedení s kovovými vodiči

440 Kč

ČSN 34 2100 (342100) - březen 1977

Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro nadzemní sdělovací vedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 2.84t

622 Kč

ČSN 34 2300 ed. 2 (342300) - září 2014 aktuální vydání

Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací

190 Kč

TNI 34 2300 (342300) - listopad 2019

Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací - Komentář k ČSN 34 2300 ed. 2:2014

125 Kč

ČSN EN 50173-1 ed. 3 (367253) - březen 2012

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.19t

Norma bude zrušena k 19. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

1 022 Kč

ČSN EN 50173-1 ed. 4 (367253) - leden 2019

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Obecné požadavky

1 270 Kč

ČSN EN 50173-2 (367253) - duben 2008

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.11t, Z1 1.19t

Norma bude zrušena k 19. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

612 Kč

ČSN EN 50173-2 ed. 2 (367253) - leden 2019 aktuální vydání

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory

350 Kč

ČSN EN 50173-3 (367253) - srpen 2008

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 3: Průmyslové prostory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.11t, Z1 1.19t

Norma bude zrušena k 19. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

612 Kč

ČSN EN 50173-4 (367253) - duben 2008

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.11t, A2 9.13t, Z1 1.19t

Norma bude zrušena k 19. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

892 Kč

ČSN EN 50173-4 ed. 2 (367253) - leden 2019 aktuální vydání

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory

440 Kč

ČSN EN 50173-5 (367253) - duben 2008

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová centra

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.11t, A2 9.13t, Z1 2.19t

Norma bude zrušena k 19. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

842 Kč

ČSN EN 50173-5 ed. 2 (367253) - únor 2019 aktuální vydání

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová centra

440 Kč

ČSN ETS 300 418 ed. 1 (871515) - duben 1997

Podnikové telekomunikace (BTC) - Nestrukturalizované a strukturalizované digitální pronajaté okruhy 2 048 kbit/s (D2048U a D2048S) - Popis síťového rozhraní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 419 ed. 1 (871516) - duben 1997

Podnikové telekomunikace (BTC) - Strukturalizované digitální pronajaté okruhy 2 048 kbit/s (D2048S) - Vlastnosti spojení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 420 ed. 1 (871517) - duben 1997

Podnikové telekomunikace (BTC) - Strukturalizované digitální pronajaté okruhy 2 048 kbit/s (D2048S) - Rozhraní koncového zařízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 686 ed. 1 (871524) - květen 1997

Podnikové telekomunikace (BTC) - Digitální pronajaté okruhy 34 Mbit/s a 140 Mbit/s (D34U, D34S, D140U a D140S) - Popis síťového rozhraní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 687 ed. 1 (871525) - květen 1997

Podnikové telekomunikace (BTC) - Digitální pronajaté okruhy 34 Mbit/s (D34U a D34S) - Vlastnosti spojení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 688 ed. 1 (871526) - květen 1997

Podnikové telekomunikace (BTC) - Digitální pronajaté okruhy 140 Mbit/s (D140U a D140S) - Vlastnosti spojení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 416 (878524) - srpen 1996

Přenos a multiplexování (TM). Pohotovost úseků mezinárodních digitálních cest

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč