ČSN 34 7470-8 (347470) Zrušená norma

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 8: Kabely s pláštěm z polychloroprenu nebo jiného syntetického elastomeru pro dekorativní řetězce

ČSN 34 7470-8 Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 8: Kabely s pláštěm z polychloroprenu nebo jiného syntetického elastomeru pro dekorativní řetězce
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato Část 8 HD detailně specifikuje zejména kabely izolované pryží s pláštěm z polychloroprenu nebo jiného ekvivalentního syntetického elastomeru, s jmenovitým napětím Uo/U do 300/500 V včetně pro dekorativní řetězce. Každý kabel musí vyhovovat požadavkům daným Částí 1 a jednotlivé typy musí vyhovovat zvláštním požadavkům této části.
POZNÁMKA - Celkové rozměry kabelů v této části HD 22 byly vypočítány podle EN 60719.

Označení ČSN 34 7470-8 (347470)
Katalogové číslo 50713
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1997
Datum účinnosti 1. 11. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963507132
Změny a opravy UR 12.97, Z1 9.99t, Z2 2.05t, Z3 12.11t
Norma byla zrušena k 17. 1. 2014
a nahrazena ČSN EN 50525-2-82 (347410)
Tato norma nahradila ČSN 34 7470-8 (347470) z prosince 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 347470-8
  • ČSN 34 74 70-8