ČSN 35 1301 (351301) Zrušená norma

Přístrojové transformátory proudu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 553 S2:1992. Souběžně a touto normou se může používat ČSN 35 1360 z října 1974 v souladu s předmluvou k HD 553 S1: 1993. V ní se uvádí, že pro výrobky, které vyhověly příslušné národní normě před 1.12.1993 podle osvědčení výrobce nebo certifikačního orgánu, je přípustné použít předcházející normu pro výrobu až do 1.12.1998. Norma má tři kapitoly. První obsahuje všeobecné požadavky pro všechny transformátory proudu, které se používají k převodu měřených veličin do měřicích a jisticích přístrojů v rozsahu frekvencí od 15 Hz do 100 Hz. Požadavky se týkají transformátorů se samostatnými vinutími a jsou rovněž platné tam, kde je to vhodné, pro autotransformátory. Kapitola II obsahuje doplňující požadavky na měřicí transformátory proudu. Kapitola III obsahuje doplňující požadavky pro jisticí transformátory proudu. V každé kapitole je názvoslovná část: Kapitola I např. obsahuje 27 termínů a definic. Dále jsou ve všech kapitolách velmi podrobné technické požadavky, které mají v mnoha případech bezpečnostně technický charakter. ČSN 35 1301 byla vydána v říjnu 1997.

Označení ČSN 35 1301 (351301)
Katalogové číslo 26561
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 1997
Datum účinnosti 1. 11. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran
EAN kód 8590963265612
Norma byla zrušena k 1. 1. 2002
a nahrazena ČSN EN 60044-1 (351358)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 35 13 01
  • ČSN 351301
  • ČSN 35 13 01 : 1997
  • ČSN 351301:1997
  • ČSN 35 1301:1997