ČSN EN 60298 (357181) Zrušená norma

Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí od 1 kV do 52 kV včetně

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví požadavky na továrně vyrobené kovově kryté rozváděče na střídavý proud, pro jmenovitá napětí od 1 kV do 52 kV včetně, vnitřního a venkovního provedení a pro kmitočty do 60 Hz včetně.
Pro kovově kryté rozváděče obsahující plynem izolované oddíly je výpočtový přetlak omezen na 3 bary. Plynem izolované oddíly, které mají výpočtový přetlak vyšší než 3 bary se musí navrhovat a zkoušet podle IEC 517. Na kovově kryté rozváděče pro speciální použití, např. v prostředí s nebezpečím požáru, v dolech, na lodích apod., mohou být kladeny dodatečné požadavky.
Součásti vestavěné v kovově krytých rozváděčích musí být navrženy a zkoušeny podle příslušných předmětových norem. Tato norma doplňuje předmětové normy pro jednotlivé součásti v oblasti jejich montáže ve spínacích a řídicích zařízeních.
POZNÁMKY
1. Na izolačně kryté rozváděče se vztahuje IEC 466.
2. Na kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí vyšší než 52 kV izolované vzduchem o atmosférickém tlaku se může vztahovat tato norma s tím, že pokud se týká izolačních hladin, je třeba brát v úvahu ustanovení IEC 694.
3. Těsně uzavřené kapalinami izolované oddíly se vhledem k nezávislosti na okolní atmosféře považují za rovnocenné plynem izolovaným oddílům.

Označení ČSN EN 60298 (357181)
Katalogové číslo 22455
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 10. 1997
Datum účinnosti 1. 11. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963224558
Změny a opravy A11 8.00t, Oprava 1 7.01t, Z1 11.04t
Norma byla zrušena k 1. 2. 2007
a nahrazena ČSN EN 62271-200 (357181)
Tato norma nahradila ČSN 35 7181 (357181) z srpna 1979
Dostupnost skladem (tisk na počkání)