ČSN EN ISO 10211-1 (730551) Zrušená norma

Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchová teplota - Část 1: Základní výpočtové metody

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická EN ISO 10211-1:1995. Tato první část normy stanovuje na třírozměrném a dvourozměrném geometrickém modelu tepelného mostu pravidla pro numerický výpočet: tepelných toků pro stanovení celkových ztrát budovy; minimální povrchové teploty pro stanovení rizika povrchové kondenzace vodní páry. Tato pravidla zahrnují geometrické ohraničení a rozdělení modelu, okrajové teplotní podmínky, hodnoty tepelně technických veličin a výpočtové vztahy. Norma je založena na následujících předpokladech: ustálený tepelný stav modelu; všechny fyzikální vlastnosti jsou nezávislé na teplotě; ve stavebních prvcích nejsou obsaženy tepelné zdroje. Jsou normalizovány zejména principy (kapitola 4), požadavky na modelování konstrukce ( kapitola 5), výpočtové hodnoty (kapitola 6), výpočtové metody (kapitola 7), vstupní a výstupní údaje (kapitola 8). ČSN EN 10211-1 (42 1051) byla vydána v říjnu 1997.

Označení ČSN EN ISO 10211-1 (730551)
Katalogové číslo 21986
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 10. 1997
Datum účinnosti 1. 11. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963219868
Změny a opravy Oprava 1 3.03t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2008
a nahrazena ČSN EN ISO 10211 (730551)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10211 (730551)
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty