ČSN EN ISO 10211 (730551) Zrušená norma

Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty

ČSN EN ISO 10211 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví podrobnosti pro trojrozměrný a dvojrozměrný geometrický model tepelného mostu pro numerický výpočet:
- tepelných toků ke zhodnocení celkové tepelné ztráty budovy nebo její části;
- minimálních povrchových teplot ke zhodnocení rizika povrchové kondenzace.
Tyto podrobnosti zahrnují použité geometrické okrajové podmínky a pomocné rozdělení modelu, teplotní okrajové podmínky, tepelné hodnoty a výpočtové vztahy.
Norma je založena na těchto předpokladech:
- všechny fyzikální vlastnosti jsou nezávislé na teplotě;
- uvnitř stavebního prvku nejsou žádné tepelné zdroje.

Označení ČSN EN ISO 10211 (730551)
Katalogové číslo 82639
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 2. 2009
Datum účinnosti 1. 3. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963826394
Norma byla zrušena k 1. 4. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 10211 (730551)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 10211 (730551) z června 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)